Backup & Restore Trên pfSense

396

Menu bài viết

Backup & restore là 2 tác vụ không thể thiếu đối với bất kì admin hệ thống mạng nào. Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện backup & restore cho firewall pfSense.

Mở trình duyệt và nhập vào IP của pfSense để truy cập trang quản trị. Ở bài lab này, địa chỉ IP của mình là 192.168.1.30

 • https://192.168.15.30

Trang đăng nhập của pfSense hiện ra, bạn nhập vào username và password để vào Dashboard.

pfsense menu đăng nhập Backup & Restore Trên pfSense

 • Username: admin
 • Password: pfsense

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được chuyển đến Dashboard.

pfsense dashboard Backup & Restore Trên pfSense

Thực hiện Backup cho pfSense :

Truy cập menu Diagnostics, chọn option Backup & Restore.

backup & restore Backup & Restore Trên pfSense

Ở mục Backup, thực hiện những cấu hình sau :

 • Backup area – All
 • Skip packages – No
 • Skip RRD data – No
 • Encryption – Yes
 • Password – nhập password để bảo mật cho bản backup.

Sau đó bấm vào Download configuration as XML.

backup configuration pfsense Backup & Restore Trên pfSense

Máy tính của bạn sẽ tải về 1 file XML chứa backup cấu hình cho pfSense.

Thực hiện restore cho pfSense :

Truy cập lại vào menu Diagnostics, chọn Backup & Restore :

backup & restore pfsense Backup & Restore Trên pfSense

Ở mục Restore, thực hiện những cấu hình sau :

 • Restore area – All
 • Configuration file – chọn file XML backup vừa tải xuống.
 • Encryption – Yes
 • Password – nhập vào password bảo mật.

Bấm vào nút Restore configuration.

restore-pfsense Backup & Restore Trên pfSense

Máy tính của bạn sẽ upload lên file XML và restore lại cho pfSense. Sau khi tiến trình restore hoàn tất, firewall pfSense sẽ reboot lại.

Hướng Dẫn Cài Đặt Firewall pfSense

Cài Đặt Failover và Load Balancing Cho pfSense

Làm Quen Menu Cấu Hình pfSense Bằng Giao Diện Web

Hướng Dẫn Tạo Và Cấu Hình Rule Trong pfSense

Cấu Hình openvpn Trên pfSense

Cấu Hình Cài Đặt Captive Portal pfSense

Cấu hình Traffic Sharper Trên pfSense

Reset Firewall pfSense Về Factory Setting

Cấu Hình NTP Server cho pfSense

Cấu Hình VLAN Cho Firewall pfSense

Cấu Hình Link Aggregation Trên pfSense

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here