Cài Đặt Cấu Hình Moodle Trên CentOS 7 Để Xây Dựng Khóa Học Điện Tử

431

Menu bài viết

Moodle là nền tảng để xây dựng các website học online rất phổ biến hiện nay, được sử dụng trên khắp thế giới bởi các tổ chức giáo dục, từ trường phổ thông cho đến đại học, và các lớp học thêm. Ưu điểm của nó là dễ dàng tùy biến, sử dụng các tiện ích để tạo ra một website với nhiều khóa học bên trong. Dưới đây là một số ưu điểm của Moodle :

 • Trang quản lí có thể tùy biến.
 • Giao diện dễ sử dụng.
 • Lịch học.
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ.
 • Tạo và quản lý khóa học số lượng lớn.
 • Tạo báo cáo chi tiết và xuất ra kết quả.

Cài đặt Moodle :

Chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cài đặt Moodle 3.0 vào hệ điều hành CentOS 7.

Cấu hình Server tối thiểu :

 • Vi xử lý : lõi kép.
 • Ram 2GB.
 • Ổ cứng trống : 5GB.

LAMP Stalk cũng được yêu cầu cài đặt trước để có thể cài được Moodle. Update hệ thống :

# yum update –y

Cài đặt LAMP Stalk vào CentOS 7 :

# yum install httpd mariadb mariadb-server php php-mysql
# yum install php-iconv php-mbstring php-curl php-openssl php-tokenizer php-xmlpc php-soap php-ctype php-zip php-gd php-simplexml php-spl php-pcre php-dom php-xml php-intl php-json php-ldap php-pecl-apc

Start httpd và mysql service :

# systemctl enable httpd

# systemctl start  httpd

# systemctl enable mariadb

# systemctl start mariadb

Tạo password admin cho mysql :

# mysqladmin -u  root password password

Tạo một database và user cho database đó, gán các đặc quyền sử dụng database vào user vừa tạo này.

Kết quả trả về sẽ có dạng :

# mysql -u root -p

MariaDB [(none)]> create database moodle;

MariaDB [(none)]> create user 'anninhmang'@'localhost' identified by 'password';

MariaDB [(none)]> grant all priviledges on moodle.* to 'anninhmang'@'localhost';

MariaDB [(none)]> flush privileges;

MariaDB [(none)]> exit

Bye

Download phiên bản mới nhất của Moodle, cùng cấu hình dịch vụ Web service :

# cd  /var/www/html

# wget https://download.moodle.org/stable30/moodle-3.0.tgz

# tar -xvf moodle-3.0.tgz

# chown -R apache:apache /var/www/html/moodle

# chmod -R 755 /var/www/html/moodle

Ngoài ra, chúng ta cũng phải tạo một thư mục dữ liệu cho Moodle tại đường dẫn /var/www/, thư mục này đặt tên là ‘moodledata’, thư mục này được sử dụng để phục vụ cho Moodle hoạt động, chúng ta thay đổi ownership và cấp quyền permission cho thư mục này :

# cd /var/www/

# mkdir moodledata

# chmod -R 755 /var/www/moodledata

# chown -R apache:apache /var/www/html/moodledata

Restart lại dịch vụ Httpd :

#systemctl restart httpd

Chúng ta bắt đầu bước vào tiến trình cài đặt, mở trình duyệt và nhập <ip_address>/moodle :

Chọn ngôn ngữ và bấm Next.

moodle 3.0 free download Cài Đặt Cấu Hình Moodle Trên CentOS 7 Để Xây Dựng Khóa Học Điện Tử

Chọn loại database ( thường để mặc định ) và bấm Next.

install moodle 3.0 on centos 7 Cài Đặt Cấu Hình Moodle Trên CentOS 7 Để Xây Dựng Khóa Học Điện Tử

Xác nhận hoặc chỉnh sửa đường dẫn thư mục chứa moodle và bấm Next.

cài đặt moodle trên xampp Cài Đặt Cấu Hình Moodle Trên CentOS 7 Để Xây Dựng Khóa Học Điện Tử

Cung cấp thông tin database và user database đã tạo lúc nãy.

cài đặt moodle trên localhost Cài Đặt Cấu Hình Moodle Trên CentOS 7 Để Xây Dựng Khóa Học Điện Tử

Bấm vào Continue.

cài đặt moodle trên centos Cài Đặt Cấu Hình Moodle Trên CentOS 7 Để Xây Dựng Khóa Học Điện Tử

Hệ thống sẽ chuyển qua kiểm tra các gói cần thiết trước cài đặt. Nếu mọi thứ sẵn sàng, hiện màu xanh lá thì bấm vào Continue.

hướng dẫn cài đặt moodle trên host Cài Đặt Cấu Hình Moodle Trên CentOS 7 Để Xây Dựng Khóa Học Điện Tử

cấu hình moodle Cài Đặt Cấu Hình Moodle Trên CentOS 7 Để Xây Dựng Khóa Học Điện Tử

Như vậy là chúng ta đã hoàn tất phần cấu hình, chúng ta phải cung cấp thêm thông tin về người dùng.

sử dụng moodle tạo khóa học điện tử Cài Đặt Cấu Hình Moodle Trên CentOS 7 Để Xây Dựng Khóa Học Điện Tử

Login vào server và thử tạo một khóa học.

login moodle Cài Đặt Cấu Hình Moodle Trên CentOS 7 Để Xây Dựng Khóa Học Điện Tử

hoàn thành cài đặt moodle Cài Đặt Cấu Hình Moodle Trên CentOS 7 Để Xây Dựng Khóa Học Điện Tử

Tổng kết :

Moodle 3.0 mang đến một giao diện thân thiện, nhẹ và trực quan. Tốc độ xử lý của trang cũng là nhanh hơn, và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Xem thêm : Cài Đặt Và Cấu Hình WordPress Trên CentOS 7

 • moodle 3.0 free download
 • install moodle 3.0 on centos 7
 • cài đặt moodle trên xampp
 • cài đặt moodle trên localhost
 • cài đặt moodle trên centos
 • hướng dẫn cài đặt moodle trên host
 • cài đặt moodle trên linux

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here