Cài Đặt Cấu Hình Squid Proxy Trên Ubuntu Debian

785

Menu bài viết

Squid Proxy là lựa chọn tuyệt vời dành cho quản trị hệ thống đang tìm giải pháp triển khai proxy cho hệ thống mạng của mình. Squid Proxy còn được sử dụng để làm cache, lưu trữ nội dung của những website thường được truy cập, giúp máy client tăng tốc thời gian tải trang, và tiết kiệm băng thông mạng. Nó hỗ trợ nhiều giao thức khác nhau như HTTP, FTP, TLS, SSL, Internet GopherHTTPS.

Squid Proxy được phát hành theo Giấy phép Công cộng GNU.

Trong bài viết này, An Ninh Mạng sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và cấu hình Squid Proxy trên các distro UbuntuDebian. Bài viết hướng dẫn theo kiểu step by step, giúp bạn đọc dễ dàng thực hiện.

Có nhiều cách để cài đặt Squid Proxy trên Ubuntu và Debian, một trong số đó là sử dụng lệnh apt-get install, vì package Squid có sẵn trong repository mặc định của Debian. Đầu tiên chúng ta mở Terminal bằng tổ hợp phím (CTRL + ALT + T), và update những package dưới đây :

sudo apt-get update

Sau khi cập nhật xong, việc cài đặt Squid Proxy server trên máy tính Ubuntu và Debian sẽ dễ dàng hơn. Tất cả những gì người dùng cần làm là chạy lệnh sau :

 sudo apt-get install squid

Sau đó bấm Y để tiếp tục tiến trình cài đặt :

cài đặt squid proxy Cài Đặt Cấu Hình Squid Proxy Trên Ubuntu Debian

Chờ chương trình tự download và cài đặt :

cài đặt squid trên ubuntu Cài Đặt Cấu Hình Squid Proxy Trên Ubuntu Debian

Cấu hình Squid :

Trước khi chạy Proxy, chúng ta cần cấu hình trước. Mở file cấu hình của Squid nằm trong /etc.

Tùy thuộc vào version Squid được cài đặt trên hệ thống của bạn, thì đường dẫn sẽ có sự thay đổi. Đường dẫn thông thường sẽ là /etc/squid3/squid.conf hoặc /etc/squid/squid.conf. Dùng Vim để chỉnh sửa :

vim /etc/squid3/squid.conf

Nội dung bên trong file squid.conf :

squid proxy debian Cài Đặt Cấu Hình Squid Proxy Trên Ubuntu Debian

Tìm đến http_access. Mặc định, http_access được cấu hình để từ chối tất cả, không máy client nào có thể truy cập được máy Squid :

http_access deny all

Chúng ta đổi lại thành allow để máy khác truy cập được :

http_access allow

http access allow squid proxy Cài Đặt Cấu Hình Squid Proxy Trên Ubuntu Debian

Lưu lại file, nhưng chưa đóng. Ta cần đặt tên hostname cho Squid Proxy server này. Mặc định sẽ là localhost.

Tìm đến visible_hostname và đặt tên mà bạn muốn.

Restart lại Squid Proxy bằng dòng lệnh sau :

sudo service squid3 restart

Nếu lệnh đó không chạy, ta có thể thử bằng lệnh này :

sudo service squid restart

squid proxy restart Cài Đặt Cấu Hình Squid Proxy Trên Ubuntu Debian

Kết quả trả về :

[email protected]:~/Desktop$ sudo service squid3 restart

squid3 stop/waiting

squid3 start/running, process 4025

Xong bước này, chúng ta sẽ kiểm tra xem Squid đã chạy ok hay chưa. Mở trình duyệt web lên và cấu hình để nó chạy thông qua proxy. Ở đây mình sử dụng luôn Firefox :

Cấu hình Firefox sử dụng Proxy :

Mở Preferences -> Advanced -> Network, click vào mục Setting ở dưới Connection. Stick vào Manual Proxy Configuration :

cấu hình firefox proxy Cài Đặt Cấu Hình Squid Proxy Trên Ubuntu Debian

Ở HTTP Proxy ta nhập vào 3128, đây là default port của Squid Proxy. Bạn cũng có thể thay đổi port mặc định này bằng cách cấu hình trong file squid.conf.

port proxy firefox Cài Đặt Cấu Hình Squid Proxy Trên Ubuntu Debian

Bấm vào Ok và như vậy là Firefox sẽ truy cập internet thông qua Squid Proxy.

Xem thêm : Cài Đặt Và Cấu Hình Squid Proxy Server CentOS 7

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here