Cài Đặt Eclipse IDE Trên CentOS, RHEL Và Fedora

210

Menu bài viết

Eclipse là một môi trường phát triển tích hợp dùng cho lập trình máy tính. Nó chứa một không gian làm việc cơ sở và một hệ thống plug-in để mở rộng để tùy chỉnh môi trường.

Phiên bản mới nhất của Eclipse là Eclipse IDE 2020‑06 không đi kèm với các gói nhị phân dựng sẵn dành riêng cho các bản phân phối Linux dựa trên RHEL hoặc CentOS. Thay vào đó, bạn có thể cài đặt Eclipse IDE trên CentOS, Fedora, hoặc các distro khác dựa trên Redhat thông qua tập tin nén cài đặt.

Yêu cầu :

Máy tính tối thiểu 2GB Ram.

Java 9 hoặc phiên bản cao hơn được cài đặt sẵn trong Red Hat Linux.

Cài đặt Eclipse IDE trong CentOS, RHEL và Fedora :

Java 9 được yêu cầu để cài đặt Eclipse IDE và cách đơn giản nhất là cài đặt từ repository mặc định.

# yum install java-11-openjdk-devel

# java –version

Tiếp theo, mở trình duyệt lên, đi đến trang download của Eclipse, và download gói nén mới nhất của chương trình này.

Ngoài ra, bạn cũng có thể download file cài đặt Eclipse IDE về hệ thống thông qua wget, bằng dòng lệnh sau đây :

# wget http://ftp.yz.yamagata-u.ac.jp/pub/eclipse/oomph/epp/2020-06/R/eclipse-inst-linux64.tar.gz

Sau khi download hoàn thành, ta đi đến thư mục chứa file tải về, thực hiện dòng lệnh sau để bắt đầu cài đặt Eclipse IDE.

# tar -xvf eclipse-inst-linux64.tar.gz

# cd eclipse-installer/

# sudo ./eclipse-inst

Trình cài đặt Eclipse sẽ list ra danh sách IDE khả dụng cho user Eclipse. Bạn có thể chọn và bấm vào gói IDE muốn cài đặt.

Eclipse-Installer Cài Đặt Eclipse IDE Trên CentOS, RHEL Và Fedora

Tiếp theo, chọn folder mà bạn muốn Eclipse được cài đặt.

Choose-Eclipse-IDE-Installation-Folder Cài Đặt Eclipse IDE Trên CentOS, RHEL Và Fedora

Sau khi trình cài đặt hoàn tất bạn đã có thể chạy Eclipse.

Launch-Eclipse-IDe Cài Đặt Eclipse IDE Trên CentOS, RHEL Và Fedora

Eclipse-IDE Cài Đặt Eclipse IDE Trên CentOS, RHEL Và Fedora

Cài đặt Eclipse IDE thông qua Snap trên Fedora :

Snap là chương trình quản lý gói được dùng để cài đặt các gói của bên thứ ba trên hệ điều hành Fedora. Bạn có thể dùng Snap để cài đặt Eclipse IDE trên Fedora bằng dòng lệnh :

$ sudo dnf install snapd

$ sudo ln -s /var/lib/snapd/snap /snap

$ snap search eclipse

$ sudo snap install --classic eclipse

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cài đặt phiên bản mới nhất của Eclipse IDE trên các bản phân phối dựa trên Red Hat.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here