Cài Đặt Ntopng Trên pfSense

449

Ntopng là phần mềm mã nguồn mở dùng để theo dõi lưu lượng trên mạng máy tính. Đầu tiên chúng ta cũng vào trang Dashboard của pfSense.

pfsense dashboard Cài Đặt Ntopng Trên pfSense

Sau đó tại menu System, chọn option Package Manager.

package-manager-pfsense Cài Đặt Ntopng Trên pfSense

Tại màn hình Package manager, truy cập tab Available packages.

Ở tab Available packages, search ntop và install package Ntopng.

ntopng pfsense Cài Đặt Ntopng Trên pfSense

Ở ví dụ của mình, mình cài đặt gói Ntopng version 0.8.13_3.

Chờ chương trình cài đặt hoàn thành.

Sau khi cài đặt hoàn tất, ta truy cập menu Diagnostics và chọn Ntopng settings.

pfsense ntopng settings Cài Đặt Ntopng Trên pfSense

Ở tab General, enable service Ntopng và thực hiện những cấu hình sau :

  • ntopng Admin Password – nhập vào password phức tạp.
  • Confirm ntopng Admin Password – xác nhận lại password.
  • Interface – chọn interface Lan.

pfsense-install-ntopng Cài Đặt Ntopng Trên pfSense

Ở mục Local Networks, thực hiện những cấu hình sau :

  • Mode – Use the custom list below.
  • Custom network list – nhập vào địa chỉ lớp mạng mà bạn muốn giám sát.

Nếu muốn add nhiều hơn 1 lớp mạng, bấm vào nút Add và nhập vào địa chỉ lớp mạng đó.

ntopng-pfsense-network Cài Đặt Ntopng Trên pfSense

Ở mục Utilities, bấm vào nút Update GeoIP data.

Sau khi hoàn thành cấu hình, bấm vào nút Save.

ntopng configuration pfsense Cài Đặt Ntopng Trên pfSense

Ntopng service sẽ tự động start.

Để kiểm tra trạng thái của service, truy cập menu Status và chọn option Services.

pfsense ntopng services Cài Đặt Ntopng Trên pfSense

Nếu Ntopng service không tự động start, thì bạn có thể start service thủ công.

ntopng pfsense start Cài Đặt Ntopng Trên pfSense

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cài đặt Ntopng trên pfSense để giám sát hệ thống mạng.

PFSense – Truy cập giao diện web của Ntopng :

Sau khi hoàn thành cài đặt, bạn cần quản trị thông qua giao diện web.

Quay trở ra Dashboard, truy cập menu Diagnostics và chọn option Ntopng.

pfsense-access-ntopng Cài Đặt Ntopng Trên pfSense

Màn hình login Ntopng sẽ hiện ra.

ntop login Cài Đặt Ntopng Trên pfSense

Tại màn hình đăng nhập, nhập vào thông tin login của Ntopng :

  • Username: admin
  • Password: password mà ta đã set trước đó.

ntopng dashboard Cài Đặt Ntopng Trên pfSense

Như vậy là chúng ta đã có thể sử dụng Ntopng trên pfSense Firewall.

Cài Đặt Và Cấu Hình Squid Proxy Trên pfSense

Hướng Dẫn Cài Đặt Firewall pfSense

Cài Đặt Failover và Load Balancing Cho pfSense

Làm Quen Menu Cấu Hình pfSense Bằng Giao Diện Web

Hướng Dẫn Tạo Và Cấu Hình Rule Trong pfSense

Cấu Hình openvpn Trên pfSense

Cấu Hình Cài Đặt Captive Portal pfSense

Cấu hình Traffic Sharper Trên pfSense

Reset Firewall pfSense Về Factory Setting

Cấu Hình NTP Server cho pfSense

Cấu Hình VLAN Cho Firewall pfSense

Cấu Hình Link Aggregation Trên pfSense

Backup & Restore Trên pfSense

Cấu Hình Remote Syslog trên pfSense

Cấu Hình Outbound Proxy Cho pfSense

Đổi Ngôn Ngữ Cho Firewall pfSense

Cấu Hình DHCP Relay Trên pfSense

Chứng Thực Radius Trên pfSense Bằng Freeradius

Chứng Thực Active Directory Bằng Radius Trên pfSense

Thực hiện Recovery Password trên pfSense

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here