Cài Đặt SNMPv3 Sử Dụng NET-SNMP Trên pfSense

261

Menu bài viết

SNMP (viết tắt từ tiếng Anh: Simple Network Management Protocol) là một tập hợp các giao thức không chỉ cho phép kiểm tra các thiết bị mạng như router, switch hay server có đang vận hành mà còn hỗ trợ vận hành các thiết bị này một cách tối ưu, ngoài ra SNMP còn cho phép quản lý các thiết bị mạng từ xa. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn đọc cách cài đặt SNMPv3 trên pfSense sử dụng NET-SNMP.

Truy cập menu Services và chọn option SNMP.

pfsense-snmp Cài Đặt SNMPv3 Sử Dụng NET-SNMP Trên pfSense

Bỏ check ở ô : Enable the SNMP Daemon and its controls. Thao tác này để đảm bảo disable service SNMP mặc định.

snmp daemon Cài Đặt SNMPv3 Sử Dụng NET-SNMP Trên pfSense

Tiếp theo, chúng ta cần cài đặt package NET-SNMP.

Truy cập menu System -> Package Manager.

package-manager-pfsense Cài Đặt SNMPv3 Sử Dụng NET-SNMP Trên pfSense

Tại đây tiếp tục truy cập tab Available packages. Ở tab này, search snmp và install package Net-snmp.

pfsense net snmp installation Cài Đặt SNMPv3 Sử Dụng NET-SNMP Trên pfSense

Chờ đợi quá trình cài đặt hoàn thành. Truy cập menu Services và chọn option SNMP(NET-SNMP).

pfsense net snmp menu Cài Đặt SNMPv3 Sử Dụng NET-SNMP Trên pfSense

Ở tab General Options, enable SNMP service.

Bấm Save.

pfsense enable net snmp Cài Đặt SNMPv3 Sử Dụng NET-SNMP Trên pfSense

Truy cập tab General Information, bạn cần set một contact SNMP và một location SNMP.

Bấm Save.

pfsense snmp host information Cài Đặt SNMPv3 Sử Dụng NET-SNMP Trên pfSense

Truy cập tab User và bấm vào nút Add.

pfsense snmpv3 user Cài Đặt SNMPv3 Sử Dụng NET-SNMP Trên pfSense

Ở khu vực SNMPv3 User, ta cấu hình như sau :

 • Username – nhập vào username SNMPv3.
 • Entry type – User entry (USM)

pfsense snmpv3 configuration Cài Đặt SNMPv3 Sử Dụng NET-SNMP Trên pfSense

Ở khu vực SNMPv3 Access Control, ta cấu hình :

 • Read/Write Access – Read Only (GET, GETNEXT)

pfsense snmpv3 user configuration Cài Đặt SNMPv3 Sử Dụng NET-SNMP Trên pfSense

Ở khu vực SNMPv3 USM, ta cấu hình :

 • Authentication Type – SHA
 • Password – Set a long authentication password
 • Privay Protocol – AES
 • Passphrase – Set a long encryption password
 • Min USM Security Level – Private (Encryption Required)

Bấm Save.

pfsense snmpv3 encryption Cài Đặt SNMPv3 Sử Dụng NET-SNMP Trên pfSense

Ở ví dụ của mình, mình đã tạo 1 account tên goku và cấu hình như sau :

 • Authentication password: 0123456789
 • Authentication protocol: SHA
 • Encryption password: 9876543210
 • Encryption protocol: AES

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành enable service Pfsense NET-SNMP, và cấu hình service Pfsense SNMPv3.

Cấu hình pfSense Firewall chạy SNMP :

Mặc định, pfSense Firewall không cho phép kết nối SNMP vào interface Wan. Vì vậy mình sẽ mở rule để cho phép kết nối SNMP.

Truy cập menu Firewall và chọn option Rules.

 pfsense firewall rule menu Cài Đặt SNMPv3 Sử Dụng NET-SNMP Trên pfSense

Bấm nút Add để add rule mới.

pfsense add firewall rule Cài Đặt SNMPv3 Sử Dụng NET-SNMP Trên pfSense

Ở mục tạo Firewall rule, thực hiện những cấu hình sau :

 • Action – Pass
 • Interface – WAN
 • Address family – IPV4
 • Protocol – UDP

pfsense firewall snmp rule Cài Đặt SNMPv3 Sử Dụng NET-SNMP Trên pfSense

Ở mục Source, bạn cần xác định địa chỉ IP được cho phép thực hiện kết nối SNMP với firewall pfSense.

Trong bài lab của mình, mình để any tức là bất kì máy nào cũng kết nối được.

pfsense snmp firewall source Cài Đặt SNMPv3 Sử Dụng NET-SNMP Trên pfSense

Ở mục destination, ta cấu hình :

 • Destination – Wan address
 • Destination port range- From SNMP 161 to SNMP 161

pfsense snmp firewall destination Cài Đặt SNMPv3 Sử Dụng NET-SNMP Trên pfSense

Ở mục Extra Options, bạn có thể nhập mô tả cho Rule này.

pfsense snmp firewall extra Cài Đặt SNMPv3 Sử Dụng NET-SNMP Trên pfSense

Bấm Save, bạn sẽ được chuyển trở ra màn hình Dashboard.

Ta cần reload lại firewall rule để apply cấu hình SNMP.

Bấm Apply để reload lại cấu hình Firewall.

pfsense apply firewall rule Cài Đặt SNMPv3 Sử Dụng NET-SNMP Trên pfSense

Test cấu hình pfSense trên SNMP :

Mình sẽ test cấu hình SNMP từ một máy tính chạy Ubuntu Linux :

Sử dụng lệnh sau để cài đặt gói yêu cầu và test kết nối SNMP :

apt-get install snmp

snmpwalk -v 3 -u goku -l authPriv -a SHA -A 0123456789 -x AES -X 9876543210 192.168.15.11

Để test cấu hình SNMP từ máy tính chạy Windows :

Tải ứng dụng SNMP Tester, và cấu hình như sau để test :

 • V3 SNMP User: user account của SNMPv3.
 • Device IP: địa chỉ IP của pfSense.
 • SNMP Version: V3
 • V3 SNMP User: username của SNMPv3
 • V3 Authentication: SHA
 • V3 Password: password của bạn.
 • Encryption: AES
 • V3 Encryption Key: password mã hóa của bạn.
 • Select Request type: Scan Interfaces

Cài Đặt SNMPv3 Sử Dụng NET-SNMP Trên pfSense

Sau đó bấm Start để tiến hành test.

Cài Đặt Và Cấu Hình Squid Proxy Trên pfSense

Hướng Dẫn Cài Đặt Firewall pfSense

Cài Đặt Failover và Load Balancing Cho pfSense

Làm Quen Menu Cấu Hình pfSense Bằng Giao Diện Web

Hướng Dẫn Tạo Và Cấu Hình Rule Trong pfSense

Cấu Hình openvpn Trên pfSense

Cấu Hình Cài Đặt Captive Portal pfSense

Cấu hình Traffic Sharper Trên pfSense

Reset Firewall pfSense Về Factory Setting

Cấu Hình NTP Server cho pfSense

Cấu Hình VLAN Cho Firewall pfSense

Cấu Hình Link Aggregation Trên pfSense

Backup & Restore Trên pfSense

Cấu Hình Remote Syslog trên pfSense

Cấu Hình Outbound Proxy Cho pfSense

Đổi Ngôn Ngữ Cho Firewall pfSense

Cấu Hình DHCP Relay Trên pfSense

Chứng Thực Radius Trên pfSense Bằng Freeradius

Chứng Thực Active Directory Bằng Radius Trên pfSense

Thực hiện Recovery Password trên pfSense

Cài Đặt Ntopng Trên pfSense

pfSense Setup Email Thông Báo

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here