Cài Đặt Teamviewer Trên Redhat Linux 8

197

Cài đặt Teamviewer trên RHEL 8 :

Teamviewer là ứng dụng remote desktop cho phép kết nối từ xa an toàn và nhanh chóng giữa các PC. Với Teamviewer, người dùng có thể chia sẻ máy tính để bàn của họ, chia sẻ file và thậm chí tổ chức các cuộc họp trực tuyến. Teamviewer hỗ trợ đa nền tảng, có thể được cài đặt trên Linux, Windows và Mac. Teamviewer cũng có các phiên bản dành cho Android và iOS.

Trong bài hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn bạn đọc cách cài đặt Teamviewer trên bản phân phối RHEL8. Phiên bản Teamviewer sử dụng trong bài viết này là bản 15.7.6.

Cài đặt EPEL Repo trên RHEL 8 :

Ta cài đặt EPEL (Gói bổ sung cho Enterprise Linux) bằng cách chạy lệnh sau :

$ sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm

Với Package EPEL vừa cài đặt, ta update package lên bằng lệnh dnf :

$ sudo dnf update

Một khi update đã hoàn thành, bạn có thể xác nhận gói EPEL đã được cài đặt bằng lệnh RPM :

$ rpm -q epel-release

Check-EPEL-Repo-Version Cài Đặt Teamviewer Trên Redhat Linux 8

Cài đặt TeamViewer trên RHEL 8 :

Bước tiếp theo là import key TeamViewer GPG và lưu lại trên hệ thống :

$ sudo rpm --import  https://dl.tvcdn.de/download/linux/signature/TeamViewer2017.asc

Với các bước sơ bộ đã được thực hiện, bước duy nhất còn lại là cài đặt Teamviewer. Để làm như vậy, ta chạy dòng lệnh:

$ sudo dnf install https://download.teamviewer.com/download/linux/teamviewer.x86_64.rpm

Install-TeamViewer-on-RHEL-8-Linux Cài Đặt Teamviewer Trên Redhat Linux 8

Hệ thống sẽ nhắc bạn có muốn tiếp tục không. Nhập “ Y “ và nhấn Enter để tiếp tục cài đặt. Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể kiểm tra phiên bản Teamviewer bằng dòng lệnh :

 $ rpm -qi teamviewer

Check-TeamViewer-Version Cài Đặt Teamviewer Trên Redhat Linux 8

Chạy Teamviewer trên RHEL 8 :

Cuối cùng, ta sẽ chạy Teamviewer và thực hiện kết nối remote và share file. Sử dụng Application Manager, search Teamviewer và click vào icon Teamviewer.

Search-TeamViewer-in-RHEL-8 Cài Đặt Teamviewer Trên Redhat Linux 8

Chấp nhận License agreement của Teamviewer :

Accept-TeamViewer-License-Agreement Cài Đặt Teamviewer Trên Redhat Linux 8

Sau đó, bảng điều khiển TeamViewer sẽ được hiển thị như hình :

TeamViewer-Running-in-RHEL-8-Linux Cài Đặt Teamviewer Trên Redhat Linux 8

Bây giờ bạn đã có thể tạo kết nối từ xa với bạn bè hoặc thậm chí chia sẻ file. Teamviewer miễn phí cho nhu cầu sử dụng cá nhân, đối với mục đích thương mại chúng ta sẽ phải mua giấy phép.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here