Cài Đặt Wine Trên RHEL, CentOS, Fedora

183

Menu bài viết

Wine là ứng dụng mã nguồn mở miễn phí dành cho Linux, cho phép người dùng chạy ứng dụng Windows trên hệ điều hành Linux/ Unix. Wine cũng cập nhật phiên bản của họ khá đều đặn, 2 tuần mỗi lần.

Bài viết này mình sẽ review phiên bản Wine 5.0.2, dành cho các hệ điều hành RHEL, CentOS và Fedora. Bản phát hành này là thành quả của một năm nỗ lực phát triển và hơn 7400 thay đổi riêng lẻ. Trong đó có những điểm nổi bật chính là :

  • Hỗ trợ đa màn hình.
  • Hỗ trợ Vulkan 1.1.
  • Triển khai lại XAudio2.
  • Sửa nhiều lỗi khác nhau.

An Ninh Mạng sẽ hướng dẫn bạn cách đơn giản nhất để cài đặt Wine 5.0.2 trên RHEL và CentOS bằng terminal.

Cài đặt Wine bằng source code trên CentOS và RHEL :

Bước 1 : cài đặt những Package cần thiết :

Đầu tiên ta cần cài đặt ‘Development Tools‘ trong đó bao gồm nhiều công cụ phát triển như GCC, flex, bison, debuggers,… Phần mềm này bắt buộc phải có để xây dựng các package mới, ta cài chúng bằng lệnh YUM.

# yum -y groupinstall 'Development Tools'

# yum install gcc libX11-devel freetype-devel zlib-devel libxcb-devel libxslt-devel libgcrypt-devel libxml2-devel gnutls-devel libpng-devel libjpeg-turbo-devel libtiff-devel dbus-devel fontconfig-devel

Lưu ý : kể từ phiên bản CentOS/RHEL 8, thì gói YUM không còn được sử dụng. Thay vào đó, ta sử dụng lệnh dnf :

# dnf -y groupinstall 'Development Tools'

# dnf -y install gcc libX11-devel freetype-devel zlib-devel libxcb-devel libxslt-devel libgcrypt-devel libxml2-devel gnutls-devel libpng-devel libjpeg-turbo-devel libtiff-devel dbus-devel fontconfig-devel

Bước 2 : download source code của Wine :

Download source file bằng lệnh wget command tại thư mục /tmp :

$ cd /tmp

$ wget https://dl.winehq.org/wine/source/5.0/wine-5.0.2.tar.xz

Bước 3 : giải nén source code :

Sau khi file đã được tải về, ta giải nén bằng lệnh :

$ tar -xvf wine-5.0.2.tar.xz -C /tmp/

Bước 4 : biên dịch Wine :

Ta có thể dùng quyền user bình thường để chạy trình biên dịch và build bộ cài Wine. Lưu ý rằng tiến trình này có thể mất từ 20-30 phút, và yêu cầu người dùng nhập password root.

---------- On 64-bit Systems ----------

$ cd wine-5.0.2/

$ ./configure --enable-win64

$ make

# make install                              [Run as root User]
---------- On 32-bit Systems ----------

$ cd wine-5.0.2/

$ ./configure

$ make

# make install                              [Run as root User]

Cài đặt Wine trên Fedora bằng repository :

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của hệ điều hành Fedora, bạn có thể cài đặt Wine bằng repository :

---------- On Fedora 32 ----------

# dnf config-manager --add-repo https://dl.winehq.org/wine-builds/fedora/32/winehq.repo

# dnf install winehq-stable
---------- On Fedora 31 ----------

# dnf config-manager --add-repo https://dl.winehq.org/wine-builds/fedora/31/winehq.repo

# dnf install winehq-stable

Hướng dẫn sử dụng Wine để chạy ứng dụng & game Windows :

Sau khi hoàn thành phần cài đặt, ta chạy công cụ cấu hình “winecfg” từ GNOME desktop để xem cấu hình được hỗ trợ :

# dnf groupinstall workstation            [CentOS/RHEL 8]

# yum yum groupinstall "GNOME Desktop"    [CentOS/RHEL 7]

Khi đã cài đặt X Window System, chạy lệnh sau để xem cấu hình Wine

$ winecfg

Winecfg-Configuration Cài Đặt Wine Trên RHEL, CentOS, Fedora

Để chạy Wine, bạn phải chỉ định đường dẫn đầy đủ đến chương trình thực thi hoặc tên chương trình như trong ví dụ dưới đây :

--------- On 32-bit Systems ---------

$ wine notepad

$ wine c:\windows\notepad.exe
--------- On 64-bit Systems ---------

$ wine64 notepad

$ wine64 c:\windows\notepad.exe

Wine-Running Cài Đặt Wine Trên RHEL, CentOS, Fedora

Dù vậy, Wine cũng không hẳn là hoàn hảo, vì nhiều chương trình đôi khi sẽ bị crash.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here