Cấu Hình DHCP Relay Trên pfSense

322

Tiếp theo bài cấu hình dịch vụ DHCP cho pfSense, mình sẽ hướng dẫn bạn đọc cách cấu hình DHCP relay. Cho những ai chưa hiểu về DHCP relay, thì đây là một cấu hình được đặt cho máy tính hoặc một Router tiếp nhận các thông tin yêu cầu cấp phát IP của clients và chuyển các thông tin này đến DHCP server.

Truy cập menu Service và chọn DHCP Relay.

pfsense-dhcp-relay Cấu Hình DHCP Relay Trên pfSense

Ở màn hình DHCP relay, thực hiện những cấu hình sau :

  • Enable DHCP relay on interface – Yes
  • Interface(s) – LAN
  • Append circuit ID and agent ID to requests – No
  • Destination server – địa chỉ IP của DHCP server

dhcp relay configuration Cấu Hình DHCP Relay Trên pfSense

Ở ví dụ của mình, những request về DHCP sẽ được tiếp nhận ở Interface Lan và được chuyển hướng đến DHCP server 192.168.40.10 and 192.168.40.20.

Rất đơn giản phải không, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cấu hình DHCP relay trên firewall pfSense.

Hướng Dẫn Cài Đặt Firewall pfSense

Cài Đặt Failover và Load Balancing Cho pfSense

Làm Quen Menu Cấu Hình pfSense Bằng Giao Diện Web

Hướng Dẫn Tạo Và Cấu Hình Rule Trong pfSense

Cấu Hình openvpn Trên pfSense

Cấu Hình Cài Đặt Captive Portal pfSense

Cấu hình Traffic Sharper Trên pfSense

Reset Firewall pfSense Về Factory Setting

Cấu Hình NTP Server cho pfSense

Cấu Hình VLAN Cho Firewall pfSense

Cấu Hình Link Aggregation Trên pfSense

Backup & Restore Trên pfSense

Cấu Hình Remote Syslog trên pfSense

Cấu Hình Outbound Proxy Cho pfSense

Đổi Ngôn Ngữ Cho Firewall pfSense

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here