Cấu Hình DHCP Trên Firewall pfSense

393

Các quản trị viên hoàn toàn có thể sử dụng pfSense để chạy dịch vụ DHCP cho mạng Lan. Bài viết này, An Ninh Mạng sẽ hướng dẫn bạn đọc cách cấu hình :

Truy cập trang đăng nhập của pfSense :

pfsense menu đăng nhập Cấu Hình DHCP Trên Firewall pfSense

Nhập vào username và password :

• Username: admin
• Password: pfsense

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được chuyển đến trang Dashboard quản trị :

pfsense dashboard Cấu Hình DHCP Trên Firewall pfSense

Truy cập menu Service và chọn option DHCP Server.

pfsense-dhcp-server-menu Cấu Hình DHCP Trên Firewall pfSense

Ở mục DHCP, truy cập General Options và thực hiện những cấu hình sau :

  • Enable – Yes
  • Range from: 192.168.15.50
  • Range to: 192.168.15.100

Ở ví dụ của mình, mình cấu hình DHCP cấp dãy địa chỉ 192.168.15.50 – 192.168.15.100 .

pfsense-dhcp-server-menu Cấu Hình DHCP Trên Firewall pfSense

Truy cập đến Server và  thực hiện cấu hình DNS. Mình cấu hình DNS là 8.8.8.8 và 8.8.4.4

cấu hình dns trên pfsense Cấu Hình DHCP Trên Firewall pfSense

Ngoài ra, chúng ta có thể cấu hình thêm một số thông số DHCP cấp cho client như Default Gateway, Domain Name…

pfsense dhcp server installation Cấu Hình DHCP Trên Firewall pfSense

Bấm vào nút Save để khởi chạy dịch vụ DHCP trên pfSense.

Để kiểm tra tình trạng của DHCP, truy cập menu Status và chọn option Services.

pfsense service menu Cấu Hình DHCP Trên Firewall pfSense

Trong ví dụ của mình, DHCP đã chạy bình thường.

dhcp status pfsense Cấu Hình DHCP Trên Firewall pfSense

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cấu hình DHCP server chạy trên pfSense.

Hướng Dẫn Cài Đặt Firewall pfSense

Cài Đặt Failover và Load Balancing Cho pfSense

Làm Quen Menu Cấu Hình pfSense Bằng Giao Diện Web

Hướng Dẫn Tạo Và Cấu Hình Rule Trong pfSense

Cấu Hình openvpn Trên pfSense

Cấu Hình Cài Đặt Captive Portal pfSense

Cấu hình Traffic Sharper Trên pfSense

Reset Firewall pfSense Về Factory Setting

Cấu Hình NTP Server cho pfSense

Cấu Hình VLAN Cho Firewall pfSense

Cấu Hình Link Aggregation Trên pfSense

Backup & Restore Trên pfSense

Cấu Hình Remote Syslog trên pfSense

Cấu Hình Outbound Proxy Cho pfSense

Đổi Ngôn Ngữ Cho Firewall pfSense

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here