Cấu Hình Link Aggregation Trên pfSense

343

Link aggregation là tính năng kết hợp nhiều kết nối mạng song song để tăng băng thông vượt qua những gì một kết nối duy nhất có thể duy trì và để cung cấp dự phòng trong trường hợp một trong các liên kết bị lỗi. Nói tóm lại, link aggregation giúp người dùng gộp nhiều dây mạng vật lý lại thành một dây mạng luận lý, giúp tăng bang thông lên nhiều lần và phòng ngừa 1 dây lỗi vẫn chạy được.

Trong bài hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình tính năng link aggregation trên firewall pfSense.

Mở trình duyệt, nhập vào địa chỉ IP của pfSense và truy cập vào trang đăng nhập. Ở lab này, mình lấy địa chỉ IP là : https://192.168.15.30.

Giao diện đăng nhập của pfSense sẽ hiện ra.

pfsense menu đăng nhập Cấu Hình Link Aggregation Trên pfSense

Nhập vào thông tin admin và password để đăng nhập, mình sử dụng như mặc định :

Username : admin

Password : pfsense

Sau khi đăng nhập vào thành công, bạn sẽ được chuyển đến dashboard firewall pfSense.

pfsense dashboard Cấu Hình Link Aggregation Trên pfSense

Di chuột đến Menu Interfaces và chọn option Assignment.

assignment pfsense Cấu Hình Link Aggregation Trên pfSense

Truy cập vào tab LAGGs và bấm vào nút Add.

Trong màn hình LAG, thực hiện những cấu hình sau :

  • Parent Interfaces – chọn 2 interface.
  • LAGG Protocol – LACP
  • Description – tùy chọn nhập vào mô tả.

Bấm vào nút Save để tạo một kết nối Link aggregation.

lagg configuration Cấu Hình Link Aggregation Trên pfSense

Ở tab Interface Assignments, chọn cổng aggregation vừa thiết lập và bấm vào nút Add.

interface assignment Cấu Hình Link Aggregation Trên pfSense

Ở ví dụ của mình, cổng LAGG0 vừa được gán vào pfSense với tên OPT1.

add opt1 Cấu Hình Link Aggregation Trên pfSense

Truy cập vào menu pfSense Interface và chọn interface OPT1, là interface name của Link aggregation.

opt 1 interface Cấu Hình Link Aggregation Trên pfSense

Ở mục General Configuration, thực hiện những cấu hình sau :

  • Enable – Yes
  • Description – mô tả cho tên của Interface Link aggregation.
  • IPv4 Configuration Type – Static IPV4
  • IPv6 Configuration Type – None
  • Speed and Duplex – Default

static ipv4 pfsense Cấu Hình Link Aggregation Trên pfSense

Ở mục Static IPv4 Configuration, thực hiện những cấu hình sau :

  • IPv4 Address – cấu hình địa chỉ IP và subnet mask cho link aggregation.

static ipv4 configuration Cấu Hình Link Aggregation Trên pfSense

Bấm vào nút Save.

Hướng dẫn – cấu hình Link aggregation trên switch Cisco.

Tiếp theo, chúng ta cần thực hiện cấu hình Link aggregation trên switch vật lý. Ở ví dụ này, Switch dùng để cấu hình là Cisco Catalyst Switch model 2960.

Nhập vào thông tin đăng nhập để vào cấu hình switch.

Sử dụng câu lệnh Configure Terminal để truy cập vào mode configuration.

Switch>
Switch> enable
Switch# configure terminal

Ở configuration mode, bạn cần bỏ hết tất cả các thiết lập đã cấu hình trước đó trên 2 cổng dành để kết nối Link aggregation.

Switch(config)# default interface gigabitEthernet 0/11
Switch(config-if)# default interface gigabitEthernet 0/12

Bắt đầu cấu hình link aggregation cho 2 port này.

Switch(config)# interface gigabitethernet0/11
Switch(config-if)# channel-group 1 mode active
Switch(config)# interface gigabitethernet0/12
Switch(config-if)# channel-group 1 mode active
Switch(config-if)# exit

Ở ví dụ này, switchport 11 và 12 được cấu hình là thành viên của link aggregation group 1.

Để cấu hình link aggregation port, bạn cần cấu hình câu lệnh sau :

Switch(config)# interface Port-channel 1
Switch(config)# switchport mode access
Switch(config-if)# description pfsense link aggregation
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# exit

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cấu hình Link aggregation trên 2 thiết bị firewall pfSense và Cisco switch.

Xem thêm :

Hướng Dẫn Cài Đặt Firewall pfSense

Cài Đặt Failover và Load Balancing Cho pfSense

Làm Quen Menu Cấu Hình pfSense Bằng Giao Diện Web

Hướng Dẫn Tạo Và Cấu Hình Rule Trong pfSense

Cấu Hình openvpn Trên pfSense

Cấu Hình Cài Đặt Captive Portal pfSense

Cấu hình Traffic Sharper Trên pfSense

Reset Firewall pfSense Về Factory Setting

Cấu Hình NTP Server cho pfSense

Cấu Hình VLAN Cho Firewall pfSense

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here