Cấu Hình Outbound Proxy Cho pfSense

269

Để tăng cường bảo mật, thì việc cấu hình cho pfSense hoạt động sau một proxy là rất cần thiết. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đọc thực hiện cấu hình outbound proxy cho firewall pfSense.

Mở trình duyệt, nhập vào địa chỉ IP của pfSense để đăng nhập. Ở đây mình dùng :

https://192.168.15.30

Giao diện đăng nhập sẽ hiện ra.

pfsense menu đăng nhập Cấu Hình Outbound Proxy Cho pfSense

Tiếp tục nhập vào username và password :

  • Username: admin
  • Password: pfsense

Login vào thành công, bạn sẽ được chuyển đến Dashboard.

pfsense dashboard Cấu Hình Outbound Proxy Cho pfSense

Truy cập menu System -> Advanced.

advance menu pfsense Cấu Hình Outbound Proxy Cho pfSense

Truy cập tab Miscellaneous và thực hiện những cấu hình sau :

  • Proxy URL – địa chỉ IP của Proxy Server.
  • Proxy Port – TCP Port của Proxy Server.
  • Proxy Username – nhập vào Username của Proxy ( tùy chọn thêm ).
  • Proxy Password – nhập vào Password của Proxy ( tùy chọn thêm ).

Bấm vào nút Save để thực hiện thay đổi cho pfSense.

proxy support pfsense Cấu Hình Outbound Proxy Cho pfSense

Trong ví dụ của mình, mình đã khai địa chỉ Proxy server 192.168.10.10 sử dụng port 3128. Username xác thực là Bruno và password là hahalala456.

Để test lại cấu hình HTTP Proxy, bạn hãy thử update pfSense Firewall hoặc cài đặt một package, xem mạng đã thông chưa.

Nếu cần thiết, hãy reboot lại firewall để những thay đổi có hiệu lực.

Nếu đã truy cập được Internet, tức là chúng ta đã cấu hình thành công cho pfSense đứng sau một proxy.

Hướng Dẫn Cài Đặt Firewall pfSense

Cài Đặt Failover và Load Balancing Cho pfSense

Làm Quen Menu Cấu Hình pfSense Bằng Giao Diện Web

Hướng Dẫn Tạo Và Cấu Hình Rule Trong pfSense

Cấu Hình openvpn Trên pfSense

Cấu Hình Cài Đặt Captive Portal pfSense

Cấu hình Traffic Sharper Trên pfSense

Reset Firewall pfSense Về Factory Setting

Cấu Hình NTP Server cho pfSense

Cấu Hình VLAN Cho Firewall pfSense

Cấu Hình Link Aggregation Trên pfSense

Backup & Restore Trên pfSense

Cấu Hình Remote Syslog trên pfSense

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here