Chứng Thực Radius Trên pfSense Bằng Freeradius

421

FreeRADIUS là một bộ giải pháp phần mềm RADIUS miễn phí hiệu năng cao, được phát triển và phân phối theo Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 2, có thể tải về và sử dụng miễn phí. Bộ FreeRADIUS bao gồm máy chủ RADIUS, thư viện máy khách RADIUS được cấp theo Giấy phép BSD, thư viện PAM, mô-đun Apache và nhiều thư viện phát triển và tiện ích bổ sung liên quan đến RADIUS.

Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn đọc cách cấu hình chứng thực Radius trên pfSense bằng Freeradius.

Ở linux console của ubuntu, ta cài đặt Freeradius bằng dòng lệnh :

apt-get update

apt-get install freeradius

Tiếp theo, chúng ta cần add Radius client vào file clients.conf :

locate clients.conf

vi /etc/freeradius/3.0/clients.conf

Add thêm những dòng này vào file clients.conf :

client PFSENSE {

ipaddr = 192.168.15.11

secret = kamisama123

}

Ở ví dụ này, mình add thêm 2 thiết bị client :

Thiết bị đầu tiên có tên PFSENSE và có địa chỉ IP 192.168.15.11

Tiếp theo, ta add Freeradius user vào file cấu hình USERS.

locate freeradius | grep users

vi /etc/freeradius/3.0/users

Add những dòng sau vào cuối file :

admin Cleartext-Password := "123qwe.."

Class = "pfsense-admin"

Restart lại Freeradius server :

service freeradius restart

Test file cấu hình Freeradius :

freeradius –CX

Như vậy là mình đã hoàn thành phần cài đặt Freeradius trên Ubuntu.

PFSense – chứng thực Radius bằng Freeradius :

Đăng nhập vào trình duyệt và đến màn hình Dashboard :

Truy cập pfSense menu -> User Manager

pfsense user manager menu Chứng Thực Radius Trên pfSense Bằng Freeradius

Ở màn hình User Manager, truy cập tab Authentication Servers và bấm vào nút Add :

pfsense authentication server Chứng Thực Radius Trên pfSense Bằng Freeradius

Ở mục Server settings, thực hiện những cấu hình sau :

 • Description name: RADIUS
 • Type: RADIUS

server settings Chứng Thực Radius Trên pfSense Bằng Freeradius

Ở mục RADIUS Server setting, thực hiện những cấu hình sau :

 • Protocol – PAP
 • Hostname or IP address – 192.168.15.10
 • Shared Secret – The Radius Client shared secret (kamisama123)
 • Services Offered – Authentication and Accounting
 • Authentication Port – 1812
 • Acconting Port – 1813
 • Authentication Timeout – 5

radius server setting Chứng Thực Radius Trên pfSense Bằng Freeradius

Bấm vào nút Save để kết thúc cấu hình.

Ở ví dụ này, mình đã cấu hình Radius server chứng thực trên firewall pfSense.

Test thử chứng thực Radius :

Truy cập menu Diagnostics và chọn Authentication :

pfsense diagnostics authentication Chứng Thực Radius Trên pfSense Bằng Freeradius

Chọn Authentication server là Radius. Nhập vào username của Admin, password và bấm vào nút Test.

freeradius authentication test Chứng Thực Radius Trên pfSense Bằng Freeradius

Nếu thành công, bạn sẽ nhận được thông báo này.

pfsense active directory login test Chứng Thực Radius Trên pfSense Bằng Freeradius

Như vậy là chúng ta đã cấu hình thành công.

PFSense – FreeRadius Group Permission :

Truy cập menu System và chọn User Manager :

pfsense user manager menu Chứng Thực Radius Trên pfSense Bằng Freeradius

Ở màn hình User Manager, truy cập tab Groups và bấm vào nút Add :

pfsense group manager Chứng Thực Radius Trên pfSense Bằng Freeradius

Ở màn hình Group Properties, thực hiện những cấu hình sau :

 • Group name – pfsense-admin
 • Scope – Remote
 • Description – FreeRadius group

Bấm vào nút Save, bạn sẽ được chuyển ngược ra màn hình cấu hình Group.

pfsense admin Chứng Thực Radius Trên pfSense Bằng Freeradius

Tiếp theo, bạn cần edit quyền của group pfSense-admin.

Ở phần properties của pfSense-admin group, truy cập đến mục Assigned Privileges và bấm vào nút Add. Ở màn hình Group Privileges, thực hiện những cấu hình sau :

 • Assigned privileges – WebCfg – All pages

group privileges Chứng Thực Radius Trên pfSense Bằng Freeradius

Bấm vào nút Save để kết thúc cấu hình.

PFSense – Enable the Radius Authentication

Truy cập menu System và chọn User Manager :

pfsense user manager menu Chứng Thực Radius Trên pfSense Bằng Freeradius

Ở mục User Manager, truy cập tab Settings :

pfsense authentication setting menu Chứng Thực Radius Trên pfSense Bằng Freeradius

Ở màn hình Settings, chọn Radius Authentication Server :

pfsense enable radius authentication freeradius Chứng Thực Radius Trên pfSense Bằng Freeradius

Bấm vào nút Save, và Test.

Sau khi cấu hình thành công, bạn nên log off khỏi pfSense.

Thử login lại bằng user admin và password trong database của Freeradius.

 • Username: admin
 • Password: Enter the FreeRadius password.

pfsense menu đăng nhập Chứng Thực Radius Trên pfSense Bằng Freeradius

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành tất cả cài đặt và cấu hình chứng thực Radius trên pfSense bằng cách sử dụng Freeradius.

Đọc thêm :

Cài Đặt Và Cấu Hình Squid Proxy Trên pfSense

Hướng Dẫn Cài Đặt Firewall pfSense

Cài Đặt Failover và Load Balancing Cho pfSense

Làm Quen Menu Cấu Hình pfSense Bằng Giao Diện Web

Hướng Dẫn Tạo Và Cấu Hình Rule Trong pfSense

Cấu Hình openvpn Trên pfSense

Cấu Hình Cài Đặt Captive Portal pfSense

Cấu hình Traffic Sharper Trên pfSense

Reset Firewall pfSense Về Factory Setting

Cấu Hình NTP Server cho pfSense

Cấu Hình VLAN Cho Firewall pfSense

Cấu Hình Link Aggregation Trên pfSense

Backup & Restore Trên pfSense

Cấu Hình Remote Syslog trên pfSense

Cấu Hình Outbound Proxy Cho pfSense

Đổi Ngôn Ngữ Cho Firewall pfSense

Cấu Hình DHCP Relay Trên pfSense

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here