HardInfo – Check Thông Tin Phần Cứng Trên Linux

238

HardInfo ( viết tắt của “hardware information“) là một tool với giao diện đồ họa dành cho hệ thống Linux, có thể thu thập cả thông tin phần cứng và một số phần mềm.

HardInfo có thể show một số thông tin về các thành phần : CPU, GPU, Motherboard, RAM, Storage, Hard Disk, Printers, Benchmarks, Sound, Network, và USB… cũng như một số thông tin hệ thống như distro Linux, phiên bản nào, và thông tin Linux Kernel.

Bên cạnh khả năng thu thập thông tin phần cứng, HardInfo cũng có thể tạo một báo cáo nâng cao từ dòng lệnh hoặc bằng cách nhấp vào nút “ Generate Report “ trong GUI và được lưu ở định dạng HTML hoặc plain text.

Sự khác biệt giữa HardInfo và các công cụ thông tin phần cứng Linux khác là thông tin được sắp xếp tốt, dễ hiểu hơn các công cụ khác.

Cài đặt HardInfo trên Linux :

HardInfo hiện có thể chạy được trên các distro Ubuntu/Mint, Debian, OpenSUSE, Fedora/CentOS/RHEL, Arch Linux, và Manjaro Linux.

Cài đặt HardInfo trên Debian, Ubuntu, và Mint :

$ sudo apt install hardinfo

Cài đặt HardInfo trên Fedora/CentOS Linux :

Vì một  vài lí do, Fedora đã ngừng cung cấp HardInfo trên repository của mình, vì vậy ta cần phải build lại nó từ source :

# dnf install glib-devel gtk+-devel zlib-devel libsoup-devel

$ cd Downloads

$ git clone https://github.com/lpereira/hardinfo.git

$ cd hardinfo

$ mkdir build

$ cd build

$ cmake ..

$ make

# make install

Install HardInfo trên Arch và Manjaro Linux :

$ sudo pacman -S hardinfo

Install HardInfo trên OpenSUSE :

$ sudo zypper in hardinfo

 

Hướng dẫn sử dụng HardInfo trên Linux :

Sau khi đã cài đặt, ta mở HardInfo trên máy tính chạy Linux. Nó là ứng dụng có giao diện đồ họa.

Linux-System-Hardware-Information HardInfo – Check Thông Tin Phần Cứng Trên Linux

Ta có thể thấy nó có khá nhiều tab trong thanh bên trái, được sắp xếp theo danh mục và thông tin có trong các tab đó được liệt kê ở bên phải.

Ở đây, ví dụ mình có thể xem được thông tin về vi xử lý.

Check-Linux-System-Processor-Info HardInfo – Check Thông Tin Phần Cứng Trên Linux

Bạn cũng có thể check được bộ nhớ hệ thống.

Check-Linux-Memory-Usage-Info HardInfo – Check Thông Tin Phần Cứng Trên Linux

Tất cả thông tin hệ thống cũng có thể được xem ở command line, đặc biệt là từ thư mục / proc.

Trong hệ điều hành Linux, có khá nhiều tool dùng để tìm thông tin hệ thống, trong bài viết này đó là “ HardInfo “. Nếu bạn có phần mềm nào tương tự, hãy cùng chia sẻ bằng comment bên dưới nhé.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here