Tự Học CCNA Lab 1: Cấu hình Router Cisco cơ bản

Cấu hình Router Cisco cơ bản

Tiếp nối series “Tự Học CCNAx” hôm nay mình xin demo bài Lab đầu tiên Cấu hình cơ bản trên Router Cisco. Một bước bắt đầu khá quan trọng để tiếp xúc với các thiết bị mạng.

Bài viết nên xem qua :
Series “Tự học CCNA”

Công cụ để dựng mô hình giả lập anh em tham khảo bài viết: [EVE] – Cấu hình EVE từ A-Z 

Sơ đồ bài Lab Cấu hình Router Cisco cơ bản.

Tự Học CCNA Lab 1: Cấu hình Router Cisco cơ bản

I. Yêu cầu bài Lab:

  1. Login vào Router.
  2. Khảo sát các mode cấu hình Router Cisco cơ bản.
  3. Đặt hostname cho Router.
  4. Cấu hình enable password.
  5. Cách cấu hình password console, cấu hình chống trôi dòng lệnh và không phân giải Domain Name.
  6. Cách config mã hóa tất cả các password trên Router.
  7. Thiết lập IP address trên Router và PC và kiểm tra kết nối (ping).
  8. Các câu lệnh show thông dụng trong Router Cisco cơ bản.
  9. Lưu cấu hình từ running config (cấu hình trong RAM của thiết bị) vào startup config (cấu hình trong NVRAM của thiết bị).
  10. Thực hiện xóa cấu hình Router.

II. Phần hướng dẫn Cấu hình Router Cisco cơ bản:

-Video hướng dẫn cấu hình.

Câu 10 : Thực hiện xóa cấu hình Router.

ITFORVN#erase startup-config

Thực hiện xóa cấu hình Router. Tự Học CCNA Lab 1: Cấu hình Router Cisco cơ bản
H1. Thực hiện xóa cấu hình Router.

ITFORVN#reload

Cách reboot Router Cisco Tự Học CCNA Lab 1: Cấu hình Router Cisco cơ bản
H2. Cách reboot Router Cisco

———————————————————————————————————————-

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here