Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

93

Vào tháng 4 – 2017, Canonical đã tung ra phiên bản chính thức GNU/Linux distro của họ, đó là Ubuntu 17.04, còn có tên là Zesty Zapus. Trong bài viết này, chúng ta sẽ hướng sự tập trung vào bản phân phối Server, với nhiều cải tiến mới. Theo thông báo của hãng, Ubuntu Server sẽ đi cùng với các gói : qemu 2.8, libvirt 2.5, LXD 2.12, DPDK 16.11.1, OpenStack Ocata và một updated cloud-init.

Trong đó, OpenStack Ocata bao gồm các thành phần sau :

 • OpenStack Identity – Keystone
 • OpenStack Imaging – Glance
 • OpenStack Block Storage – Cinder
 • OpenStack Compute – Nova
 • OpenStack Networking – Neutron
 • OpenStack Telemetry – Ceilometer, Aodh and Gnochi
 • OpenStack Orchestration – Heat
 • OpenStack Dashboard – Horizon
 • OpenStack Object Storage – Swift
 • OpenStack Database as a Service – Trove
 • OpenStack DNS – Designate
 • OpenStack Bare-metal – Ironic
 • OpenStack Filesystem – Manila
 • OpenStack Key Manager – Barbican

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Ubuntu 17.04 Server.

Ghi chú : Note: Ubuntu 17.04 không phải là LTS version ( phiên bản được hỗ trợ dài hạn ).

Bắt Đầu Cài đặt :

Đầu tiên chúng ta cần có USB cài đặt, chọn boot từ USB để bắt đầu vào tiến trình cài đặt.

Language :

Đầu tiên chúng ta chọn ngôn ngữ hiển thị cho hệ điều hành. Ở đây, An Ninh Mạng chọn English.

ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Bấm Enter.

Bước tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu tiến trình cài đặt. Chọn Install Ubuntu Server.

ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Select Installation Language :

Tại đây, chúng ta cần chọn ngôn ngữ sẽ sử dụng trong suốt quá trình cài đặt. Ta cũng sẽ chọn English.

cài đặt ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Select location :

Chúng ta chọn khu vực đang sống. Ta chọn other/Asian/Vietnam.

select location ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Configure locale :

Chọn en_US.UTF-8.

configure locale ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Keyboard layout :

Cấu hình cho Keyboard layout. Đầu tiên, bộ cài đặt sẽ hỏi chúng ta có để cho nó tự nhận diện layout không. Chúng ta có thể chọn No, sau đó tự chọn layout là English.

keyboard layout ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Hostname :

Đặt hostname cho máy, ở đây mình đặt server.example.com.

hostname ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Tạo một account mới :

Bước tiếp theo là tạo một user account mới. Điền vào form các thông tin cá nhân.

tạo account mới ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

tạo account mới ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Nhập password mới.

tạo password ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

tạo password ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Không mã hóa thư mục Home directory.

mã hóa thư mục home ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Cài đặt đồng hồ :

Trình cài đặt sẽ thử tự động chọn Timezone cho đồng hồ. Nếu đúng thì chúng ta cứ chọn Yes, nếu không thì chọn No và tự cấu hình tay.

cấu hình timezone ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Phân vùng :

Phân vùng ổ cứng là một trong những thao tác quan trọng nhất của tiến trình cài đặt. Ở các phiên bản Ubuntu mới, người dùng không cần phải phân vùng thủ công bằng CLI, thay vào đó, trình cài đặt sẽ tự động hóa hầu hết quá trình.

Đầu tiên, chọn Guided – use entire disk and set up LVM :

Guided – use entire disk and set up LVM ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Chọn ổ đĩa sẽ được phân vùng :

phân vùng ổ cứng ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

phân vùng ổ đĩa ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Nhập vào kích thước của phân vùng. Bạn có thể nhập vào kích thước mà mình muốn, ở đây do là ví dụ, nên mình nhập kích thước maximum của ổ cứng :

amount of volume group ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Kiểm tra lại lần nữa, trước khi trình cài đặt tiến hành phân vùng :

write changes to disk amount of volume group Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Tiếp theo, tiến trình cài đặt nền cho hệ thống sẽ bắt đầu. Chờ đợi…

base system installation amount of volume group Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Configure the package manager :

Apt cần cấu hình một vài thứ. Ở màn hình tiếp theo, nếu không muốn dùng Proxy bạn có thể để trống.

cấu hình package manager base system installation Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

cấu hình apt ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Cấu hình update :

Chọn tự động cập nhật hệ thống, hoặc cập nhật thủ công tùy thuộc vào chính sách của admin. Ở hướng dẫn này, mình chọn tự động cập nhật.

cấu hình update ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Software selection :

Tùy thuộc vào mục đích xây dựng server, mà admin sẽ chọn ra gói software tương ứng để cài đặt. Ở bài viết này, server được xây dựng cơ bản, nên chúng ta chỉ chọn gói standard system utilitiesOpenSSH server :

Software selection ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

install software ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Install the boot loader  :

cấu hình bootloader ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Chọn Yes để Install GRUB là boot loader :

install GRUB ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Kết thúc cài đặt :

Cuối cùng trình cài đặt sẽ yêu cầu bạn ngắt kết nối với bộ cài đặt. Chọn Continue và máy tính sẽ khởi động lại.

Finish installation ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Cấu hình cơ bản :

Sau khi reboot lại máy,  ta đã có thể login vào account đã tạo trong quá trình cài đặt để thao tác với hệ điều hành :

cấu hình cơ bản ubuntu server 17.04 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu 17.04 Server

Tổng kết :

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cách cài đặt Ubuntu Server 17.04. Đây cũng là phiên bản hệ điều hành dành cho server được nhiều người lựa chọn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here