Hướng Dẫn Cài Đặt Webmin Trên CentOS Và Ubuntu

344

Hệ điều hành Linux thường được cấu hình và quản trị qua các giao diện dòng lệnh, và đối với những IT  thành thạo thì không có vấn đề gì, tuy nhiên đối với những người vừa mới làm quen với Linux, thì là cả một sự khó khăn. Công cụ Webmin ra đời giúp cho những nhà quản trị Linux dần dần làm quen với các dịch vụ của hệ điều hành này, với giao diện đồ họa trực quan, thoát khỏi những dòng lệnh khô khan, khó nhớ.

Sử dụng giao diện trên nền Web, dưới đây là một số tính năng mạnh mẽ mà Webmin mang đến cho người dùng  :

  • Thay đổi địa chỉ, cấu hình DNS Server và cấu hình định tuyến.
  • Chia sẻ file giữa Linux và Windows thông qua Samba.
  • Cài đặt, xem và gỡ bỏ các phần mềm thứ ba.
  • Xuất file và thư mục đến các hệ thống khác thông qua giao thức NFS.
  • Tạo và cấu hình Web Server ảo cho Apache.
  • Quy định Disk Quota để giới hạn dung lượng ổ đĩa cho người dùng.
  • Quản lý tài khoản User.
  • Quản lý database, table và field trong hệ cơ sở dữ liệu MySQL hoặc PostgreSQL.

Webmin được thiết kế theo kiểu Module, điều này đồng nghĩa với việc các chức năng của chương trình có thể được cài thêm hoặc gỡ bỏ một cách hoàn toàn độc lập mà không ảnh hưởng đến những phần còn lại.

Webmin hoạt động theo phương thức đọc các file cấu hình hiện đang có trong hệ thống, làm việc và cập nhật cho chúng trực tiếp.

Cài đặt và cấu hình Webmin trên CentOS 7 :

Đầu tiên, chúng ta cần add repository của Webmin vào list repository của Yum. Tạo một file mới theo địa chỉ :

# $EDITOR /etc/yum.repos.d/webmin.repo

Mở file và Paste nội dung sau vào :

[Webmin]

name=Webmin Distribution Neutral

#baseurl=http://download.webmin.com/download/yum

mirrorlist=http://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist

enabled=1

Lưu và đóng file lại.

Thêm vào Author’s Key :

$ wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
# rpm --import jcameron-key.asc

Bắt đầu tiến hành cài đặt Webmin :

yum install webmin

Sau khi hoàn tất tiến trình, bạn sẽ thấy dòng lệnh báo hiệu cài đặt thành công :

Webmin install complete. You can now login to https://example.com:10000/

as root with your root password.

Chạy trên chế độ SSL với chứng chỉ của Let’s Encrypt :

Mặc định, Webmin được cấu hình để chạy trên giao thức HTTPS bằng cách sử dụng một chứng chỉ Certificates tự cấp. Chúng ta sẽ tiến hành thay thế chứng chỉ này bằng chứng chỉ miễn phí được cung cấp bởi Let’s Encrypt.

Với trình duyệt Web, ở lần đầu tiên khi vào Webmin theo địa chỉ : Https://ipcủabạn:1000 . Trong lần đầu kết nối, trình duyệt sẽ báo lỗi “Invalid SSL “. Đó là do Certificate của Webmin hiện giờ là Certificate tự cấp, không được trình duyệt tin tưởng ( trurst ). Lựa chọn Exception để tiếp tục thay thế Certificate này.

Webmin sẽ hiển thị bảng đăng nhập gồm tên và password.  Tại đây, bắt đầu tiến hành đăng nhập Username là root và password của tài khoản root hiện tại.

Sau khi logging vào được giao diện của Webmin, bạn đã có thể bắt đầu làm việc với công cụ này. Ở bên trái của thanh công cụ, bấm vào SSL Encryption và mở tab Let’s Encrypt. Điền vào các thông tin của chứng chỉ Let’s Encrypt hợp lệ. Tiến hành tải lại Website để trình duyệt nhận diện Certificate mới.

Cài đặt và cấu hình Webmin trên Ubuntu :

Tiến hành thêm repository của Webmin vào :

Mở và edit file /etc/apt/sources.list :

sudo vi /etc/apt/sources.list

Thêm những dòng sau vào :

deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib

Thêm vào Author Key :

sudo wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
sudo apt-key add jcameron-key.asc

Update lại Source list :

sudo apt-get update

Cài đặt webmin bằng dòng lệnh :

sudo apt-get install webmin

Mở Port 1000 trên firewall để có thể truy cập vào Website bằng Remote :

sudo ufw allow 10000

Truy cập Webmin :

Mở trình duyệt và điền vào địa chỉ Https://ipcủabạn:1000. Màn hình đăng nhập sẽ hiện lên và người dùng điền vào tài khoản root và password của root.

webmin login Hướng Dẫn Cài Đặt Webmin Trên CentOS Và Ubuntu

Giao diện của Webmin sẽ hiển thị.

webmin giao diện Hướng Dẫn Cài Đặt Webmin Trên CentOS Và Ubuntu

Vậy là bạn đã hoàn thành cài đặt và có thể sử dụng Webmin trên Ubuntu.

webmin cấu hình Hướng Dẫn Cài Đặt Webmin Trên CentOS Và Ubuntu

Như vậy là bạn đã cài đặt hoàn thành cài đặt Webmin và tiến hành sử dụng bình thường.  Thông qua giao diện, bạn có thể tiến hành cấu hình các dịch vụ của Linux thay cho việc cấu hình bằng tay trên các tập tin cấu hình.

Lưu ý : công cụ này thiết kế để dành cho những nhà quản trị đang từng bước làm quen với hệ thống Linux. Còn nếu bạn đã quen với giao diện dòng lệnh thì không cần thiết phải cài đặt.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here