Hướng dẫn Crack windows password sử dụng Kali Linux

271

Bước 1: Download Kali Linux và sử dụng phần mềm tạo boot vào usb hoặc có thể ghi ra đĩa DVD.

Bước 2: Như chúng ta đã biết, thì gần như tất cả các phiên bản của hệ điều hành Windows đều thực hiện việc lưu mật khẩu vào file SAM. File này thường nằm ở đường dẫn Windows/System32/config.

Khi bạn khởi đông Kali Linux thành công từ usb hoặc đĩa DVD, trên Kali Linux, bạn sẽ nhìn thấy đường dẫn tới file SAM như hình dưới đây:

Bước 3: Nhập lệnh chntpw -l SAM,lệnh này sẽ liệt kê tất cả các tài khoản trên windows.

Click image for larger version. Name: 14.png Views: 5 Size: 75.3 KB ID: 379 Hướng dẫn Crack windows password sử dụng Kali Linux

Bước 4: Khi đã xác định được tài khoản mà bạn cần thay đổi mật khẩu, bạn nhập lệnh: chntpw -u “username” SAM. 
Trong trường hợp này, mình cần bẻ khóa mật khẩu của username là Administrator, nên mình sẽ nhập lệnh: chntpw -u “Administrator” SAM và bạn sẽ nhìn thấy menu dưới đây:

Click image for larger version. Name: 15.png Views: 5 Size: 46.4 KB ID: 380 Hướng dẫn Crack windows password sử dụng Kali Linux

Tại đây, bạn có các tùy chọn tương ứng như xóa mật khẩu, thay đổi mật khẩu, hoặc tiến cử một tài khoản khác là tài khoản admin.

Lưu ý: tùy chọn thay đổi mật khẩu không luôn luôn làm việc trên Windows 7, cho nên mình khuyên các bạn sử dụng tùy chọn là xóa mật khẩu để khi khởi động Windows, bạn không cần đăng nhập với bất kỳ một mật khẩu nào.

Theo An ninh mạng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here