MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI XÂY DỰNG HỆ THỐNG AN TOÀN THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP

nguyên tắc MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI XÂY DỰNG HỆ THỐNG AN TOÀN THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP

Để có thể xây dựng được hệ thống an toàn thông tin trong doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất thì phải hiểu về mục tiêu và những nguyên tắc cơ bản khi xây dựng hệ thống an toàn thông tin trong doanh nghiệp

Đối với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thì thông tin và dữ liệu đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống và có khi ảnh hướng tới sự tồn vong của họ. Vì vậy, việc bảo mật những thông tin và dữ liệu đó là điều vô cùng cần thiết, nhất là trong bối cảnh hiện nay các hệ thống thông tin ngày càng được mở rộng và trở nên phức tạp dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ không lường trước được

Hệ thống an toàn thông tin (ISMS) là một phần của hệ thống quản lý tổng thể, dựa trên cách tiếp cận theo rủi ro của kinh doanh, để thiết lập, thực hiện, điều hành, giám sát, xem xét, duy trì và cải tiến việc bảo mật thông tin. Hệ thống quản lý bao gồm: cấu trúc của tổ chức, chính sách, các hoạt động hoạch định, trách nhiệm, việc thực hành, thủ tục, quy trình và nguồn lực.

Mục tiêu xây dựng hệ thống an toàn thông tin

+ Đảm bảo tính bí mật của thông tin, tức là thông tin chỉ được phép truy cập bởi những đối tượng được cấp phép.

+ Đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin, tức là thông tin chỉ được phép xóa hoặc sửa bởi những đối tượng được phép và phải đảm bảo rằng thông tin vẫn còn chính xác khi được lưu trữ hay truyền đi.

+ Đảm bảo độ sẵn sàng của thông tin, tức là thông tin có thể được truy xuất bởi những người được phép vào bất cứ khi nào họ muốn. Ví dụ, nếu một server chỉ bị ngưng hoạt động hay ngừng cung cấp dịch vụ trong vòng 5 phút trên một năm thì độ sẵn sàng của nó là 99,999%.

Những nguyên tắc cơ bản khi xây dựng hệ thống an toàn thông tin trong Doanh Nghiệp

+ Nguyên tắc CIA: Nguyên tắc này đảm bảo tính bảo mật (Confidentality); tính sẵn sàng (Availability); tính nguyên vẹn và khả năng không thể từ chối (Integrity and non – repudiation)

+ Nguyên tắc giá trị thông tin: Không có một hệ thống nào là an toàn tuyệt đối vì thế cần phải chủ động sắp xếp bảo mật những thông tin quan trọng nhất ở mức bảo mật nhất.

+ Nguyên tắc thời gian sống của thông tin

+ Nguyên tắc 3A: Authentication, Authorzation, Accounting

Áp dụng các mục tiêu và nguyên tắc trên khi xây dựng hệ thống an toàn thông tin trong doanh nghiệp chắc chắn bạn sẽ sở hữu một hệ thống an toàn ở mức độ cao nhất cho Doanh nghiệp của mình. Ngoài biện pháp chủ động nêu trên, nhiều Doanh nghiệp đang tìm kiếm cho mình một giải pháp an ninh mạng toàn diện để có thể đảm bảo tính an toàn tuyệt đối cho Doanh nghiệp mình.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here