pfSense Remote Access Sử Dụng SSH

554

Menu bài viết

Mở trình duyệt, truy cập địa chỉ IP của firewall pfSense :

  • https://192.168.15.11

pfsense menu đăng nhập pfSense Remote Access Sử Dụng SSH

Giao diện web của pfSense sẽ hiện ra, nhập vào username và password để login.

  • Username: admin
  • Password: pfsense

Sau khi login thành công, bạn sẽ được chuyển đến Dashboard.

pfsense dashboard pfSense Remote Access Sử Dụng SSH

Truy cập menu System và chọn Advanced option.

pfSense Remote Access Sử Dụng SSH

Ở tab Admin, truy cập đến Secure Shell.

Chọn Enable Secure Shell.

pfsense enable ssh service pfSense Remote Access Sử Dụng SSH

Bấm Save Button để enable SSH service.

Nếu muốn verify status SSH service, truy cập menu pfSense Status và chọn option Services.

pfSense Remote Access Sử Dụng SSH

Tại đây, bạn có thể thấy trạng thái của tất cả service trên pfSense firewall.

Trong ví dụ của mình, SSHD service đã up và chạy.

Như vậy là bạn đã hoàn tất cấu hình pfSense SSH service.

Cho phép kết nối SSH trên pfSense :

Mặc định, pfSense firewall không cho phép kết nối SSH từ bên ngoài vào interface Wan. Vì vậy mình sẽ tạo firewall rule để cho phép kết nối SSH.

Truy cập menu Firewall và chọn option Rules.

pfSense Remote Access Sử Dụng SSH

Bấm vào nút Add để add rule.

pfSense Remote Access Sử Dụng SSH

Ở màn hình tạo rule Firewall, thực hiện những cấu hình sau :

  • Action – Pass
  • Interface – WAN
  • Address family – IPV4
  • Protocol – TCP

pfSense Remote Access Sử Dụng SSH

Ở màn hình cấu hình Source, bạn cần xác định địa chỉ IP sẽ được cho phép để kết nối SSH với pfSense Firewall.

Ở ví dụ của mình, mình để any, tức là máy tính nào cũng có thể thực hiện kết nối SSH đến Firewall.

pfSense Remote Access Sử Dụng SSH

Ở mục Destination, thực hiện những cấu hình sau :

  • Destination – Wan address
  • Destination port range- SSH (22) – SSH (22)

pfsense ssh firewall pfSense Remote Access Sử Dụng SSH

Tại mục Extra Options, bạn có thể nhập vào mô tả cho kết nối này.

pfsense-ssh-firewall-configuration pfSense Remote Access Sử Dụng SSH

Bấm vào nút Save, bạn sẽ được chuyển trở về màn hình cấu hình Firewall.

Sau đó, bạn cần reload lại firewall rules để apply cấu hình SSH.

Bấm vào nút Apply changes để reload lại cấu hình firewall.

Như vậy là bạn đã hoàn thành cấu hình cho phép kết nối SSH sử dụng interface Wan.

pfSense – Test kết nối SSH :

Sử dụng lệnh sau để test kết nối SSH từ một máy tính chạy Ubuntu :

ssh 200.200.200.200

ssh 192.168.15.11

Để test pfSense SSH bằng máy tính chạy Windows, ta download ứng dụng Putty, và test kết nối bằng ứng dụng này.

pfsense-ssh-putty-windows pfSense Remote Access Sử Dụng SSH

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài lab.

Cài Đặt Và Cấu Hình Squid Proxy Trên pfSense

Hướng Dẫn Cài Đặt Firewall pfSense

Cài Đặt Failover và Load Balancing Cho pfSense

Làm Quen Menu Cấu Hình pfSense Bằng Giao Diện Web

Hướng Dẫn Tạo Và Cấu Hình Rule Trong pfSense

Cấu Hình openvpn Trên pfSense

Cấu Hình Cài Đặt Captive Portal pfSense

Cấu hình Traffic Sharper Trên pfSense

Reset Firewall pfSense Về Factory Setting

Cấu Hình NTP Server cho pfSense

Cấu Hình VLAN Cho Firewall pfSense

Cấu Hình Link Aggregation Trên pfSense

Backup & Restore Trên pfSense

Cấu Hình Remote Syslog trên pfSense

Cấu Hình Outbound Proxy Cho pfSense

Đổi Ngôn Ngữ Cho Firewall pfSense

Cấu Hình DHCP Relay Trên pfSense

Chứng Thực Radius Trên pfSense Bằng Freeradius

Chứng Thực Active Directory Bằng Radius Trên pfSense

Thực hiện Recovery Password trên pfSense

Cài Đặt Ntopng Trên pfSense

pfSense Setup Email Thông Báo

Cài Đặt SNMPv3 Sử Dụng NET-SNMP Trên pfSense

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here