pfSense Setup Email Thông Báo

354

Tích hợp với Gmail :

Đầu tiên, chúng ta cần enable tài khoản Gmail cho phép nhận kết nối từ những chương trình bên ngoài. Mở trình duyệt lên và đăng nhập vào tài khoản Gmail.

Truy cập theo đường dẫn :

http://gmail.google.com

Ở màn hình Login, nhập vào tài khoản Gmail gồm username và password :

Gmail account pfSense Setup Email Thông Báo

Sau khi login, bạn cần truy cập vào URL này :

Enable xác minh 2 yếu tố cho tài khoản này.

Sau khi bật xác minh 2 yếu tố, bạn cần truy cập theo đường dẫn này :

Tạo một password cho ứng dụng.

Chọn ứng dụng Gmail và loại device : other.

gmail app password pfSense Setup Email Thông Báo

Ở ví dụ của mình, mình đặt tên device là pfSense.

Bấm vào nút Generate ghi lại tài khoản password được tạo ngẫu nhiên.

Google-generate-app-password pfSense Setup Email Thông Báo

Tiếp theo, bạn cần truy cập theo đường dẫn :

Bấm vào nút Continue để enable các truy cập từ bên ngoài đến tài khoản Google Account của bạn.

gmail-display-unlock-captcha pfSense Setup Email Thông Báo

Bây giờ, bạn cần cấu hình tính năng cảnh báo email trên pfSense.

PFSense – Email Notification Setup :

Mở trình duyệt web, đăng nhập vào pfSense, đến màn hình dashboard :

pfSense Setup Email Thông Báo

Mở menu System và chọn option Advanced.

pfsense-console-login pfSense Setup Email Thông Báo

Ở phía bên phải, truy cập Notifications tab.

pfsense-email-notification pfSense Setup Email Thông Báo

Ở Notifications tab, thực hiện những cấu hình sau :

  • E-Mail server: smtp.gmail.com
  • SMTP Port of E-Mail server: 465
  • Secure SMTP Connection: Yes
  • Validate SSL/TLS: Yes
  • From e-mail address: tài khoản Gmail của bạn.
  • Notification E-Mail address: The address that will receive the e-mail notifications
  • Notification E-Mail auth username: Your gmail account
  • Notification E-Mail auth password: The randomly generated password from Google
  • Notification E-Mail auth mechanism: PLAIN

pfsense email notification gmail pfSense Setup Email Thông Báo

Bấm vào nút Test SMTP Settings để test cấu hình của bạn. Verify lại xem email đã nhận được chưa.

pfsense notification email pfSense Setup Email Thông Báo

Nhập lại password được tạo random từ Google và bấm vào nút Save.

pfsense-gmail-notification-email pfSense Setup Email Thông Báo

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cấu hình thong báo email cho pfSense.

Cài Đặt Và Cấu Hình Squid Proxy Trên pfSense

Hướng Dẫn Cài Đặt Firewall pfSense

Cài Đặt Failover và Load Balancing Cho pfSense

Làm Quen Menu Cấu Hình pfSense Bằng Giao Diện Web

Hướng Dẫn Tạo Và Cấu Hình Rule Trong pfSense

Cấu Hình openvpn Trên pfSense

Cấu Hình Cài Đặt Captive Portal pfSense

Cấu hình Traffic Sharper Trên pfSense

Reset Firewall pfSense Về Factory Setting

Cấu Hình NTP Server cho pfSense

Cấu Hình VLAN Cho Firewall pfSense

Cấu Hình Link Aggregation Trên pfSense

Backup & Restore Trên pfSense

Cấu Hình Remote Syslog trên pfSense

Cấu Hình Outbound Proxy Cho pfSense

Đổi Ngôn Ngữ Cho Firewall pfSense

Cấu Hình DHCP Relay Trên pfSense

Chứng Thực Radius Trên pfSense Bằng Freeradius

Chứng Thực Active Directory Bằng Radius Trên pfSense

Thực hiện Recovery Password trên pfSense

Cài Đặt Ntopng Trên pfSense

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here