Reset Firewall pfSense Về Factory Setting

484

Trong quá trình sử dụng firewall pfSense, đôi khi sẽ có lúc bạn muốn thiết lập tất cả cấu hình trở về mặc định ( Factory reset ). Trong bài viết này, An Ninh Mạng sẽ hướng dẫn bạn cách reset factory cấu hình của Firewall pfSense.

PFSense – Reset factory default configuration :

Mở trình duyệt, nhập vào địa chỉ IP của firewall pfSense và truy cập vào giao diện quản trị. Trong ví dụ của mình, địa chỉ ip là 192.168.15.11, nhập vào thanh tìm kiếm của trình duyệt :

https://192.168.15.11

Màn hình đăng nhập của pfSense hiện ra :

pfsense menu đăng nhập Reset Firewall pfSense Về Factory Setting

Nhập vào username và password admin của firewall để đăng nhập, ở đây mình sử dụng mặc định :

  • Username: admin
  • Password: pfsense

Sau khi đăng nhập thành công, màn hình sẽ chuyển sang Dashboard quản trị :

pfsense dashboard Reset Firewall pfSense Về Factory Setting

Truy cập vào menu Diagnostics và chọn option Factory Defaults :

diagnostics menu pfsense Reset Firewall pfSense Về Factory Setting

Click vào nút Factory Reset :

factory defaults reset pfsense Reset Firewall pfSense Về Factory Setting

Kết quả sẽ hiển thị như sau :

  • The system has been reset to factory defaults and is now rebooting. This may take a few minutes, depending on the hardware.

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành reset pfSense server về factory default.

Xem thêm :

Hướng Dẫn Cài Đặt Firewall pfSense

Cài Đặt Failover và Load Balancing Cho pfSense

Làm Quen Menu Cấu Hình pfSense Bằng Giao Diện Web

Hướng Dẫn Tạo Và Cấu Hình Rule Trong pfSense

Cấu Hình openvpn Trên pfSense

Cấu Hình Cài Đặt Captive Portal pfSense

Cấu hình Traffic Sharper Trên pfSense

Cấu Hình NTP Server cho pfSense

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here