Trang chủ Tags Kiến trúc bảo mật Firewall

Tag: Kiến trúc bảo mật Firewall

Tìm hiểu về IDS trong bảo mật hệ thống mạng

Trong bài viết này tôi trình bày với các bạn sự khác nhau giữa các dạng Intrusion Detection, các khái niệm về các dạng...

Kiến trúc bảo mật Firewall – Bài 2: Định nghĩa và...

PHÂN LOẠI FIREWALL: FIREWALL TẦNG ỨNG DỤNG & FIREWALL LỌC GÓI: Nếu dựa vào nguyên lý hoạt động của firewall thì ta có thể chia nó...

Kiến trúc bảo mật Firewall – Bài 1: Định nghĩa và...

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI FIREWALL 1. Định nghĩa: 1.1. Giới thiệu về Firewall: Firewall là một thiết bị – hay một hệ thống – điều khiển...

Bài viết mới