Trang chủ Tags Pfsense syslog

Tag: pfsense syslog

Cấu Hình Remote Syslog trên pfSense

Syslog là một giao thức client/server là giao thức dùng để chuyển log và thông điệp đến máy nhận log. Máy nhận log thường...

Bài viết mới