Thực hiện Recovery Password trên pfSense

542

Tiếp tục loạt bài về pfSense, bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn đọc cách recovery admin password.

Mở máy pfSense lên và chờ boot vào menu Welcome.

Ở màn hình Welcome, chọn option vào Single mode.

Ở ví dụ của mình, để vào Single mode, chúng ta bấm số 2.

pfsense-boot Thực hiện Recovery Password trên pfSense

Hệ thống sẽ hỏi quản trị viên nhập vào đường dẫn đầy đủ của shell hoặc trở về /bin/sh:

Sử dụng lệnh FSCK để verify hệ thống đã sạch.

/sbin/fsck –y

PfSense sẽ ghi nhận hệ thống đã sạch.

pfsense password recovery fsck Thực hiện Recovery Password trên pfSense

Remount partition root để có quyền rewrite.

/sbin/mount -o rw /

Thực hiện command password reset : /etc/rc.initial.password

/etc/rc.initial.password

The WebConfigurator admin password and privileges will be reset to the default (which is "pfsense").
Do you want to proceed [y|n]? y

Lúc này password admin của pfSense sẽ được reset về mặc định là pfsense.

Reboot lại pfSense server.

/sbin/reboot

Như vậy là mình đã reset firewall về mặc định là pfsense.

Test thử recovery password :

Mở trình duyệt, nhập vào địa chỉ IP của firewall pfSense và truy cập firewall qua giao diện web.

pfsense menu đăng nhập Thực hiện Recovery Password trên pfSense

Ở màn hình đăng nhập, nhập vào username và password vừa được reset.

  • Username: admin
  • Password: pfsense

Sau khi login thành công, bạn sẽ được chuyển đến Pfsense Dashboard.

pfsense dashboard Thực hiện Recovery Password trên pfSense

Như vậy là chúng ta đã phục hồi password thành công.

Cài Đặt Và Cấu Hình Squid Proxy Trên pfSense

Hướng Dẫn Cài Đặt Firewall pfSense

Cài Đặt Failover và Load Balancing Cho pfSense

Làm Quen Menu Cấu Hình pfSense Bằng Giao Diện Web

Hướng Dẫn Tạo Và Cấu Hình Rule Trong pfSense

Cấu Hình openvpn Trên pfSense

Cấu Hình Cài Đặt Captive Portal pfSense

Cấu hình Traffic Sharper Trên pfSense

Reset Firewall pfSense Về Factory Setting

Cấu Hình NTP Server cho pfSense

Cấu Hình VLAN Cho Firewall pfSense

Cấu Hình Link Aggregation Trên pfSense

Backup & Restore Trên pfSense

Cấu Hình Remote Syslog trên pfSense

Cấu Hình Outbound Proxy Cho pfSense

Đổi Ngôn Ngữ Cho Firewall pfSense

Cấu Hình DHCP Relay Trên pfSense

Chứng Thực Radius Trên pfSense Bằng Freeradius

Chứng Thực Active Directory Bằng Radius Trên pfSense

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here