Tổng hợp các lệnh chỉnh giờ trên Centos

1454

Menu bài viết

Centos – Tổng hợp các lệnh chỉnh giờ trên Centos.

Xem ngày trên Centos

#date
Cách set time zone qua GTM+7 (Asia/Ho_Chi_Minh):
# ln -f -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Đồng bộ giờ về NTP server Viet Nam (ICT)

# ntpdate vn.pool.ntp.org  (Muốn đồng bộ chính xác  phải set timezone thành GMT+7 (Asia/Ho_Chi_Minh) )

(nếu xất hiện ntpdate not found thì cài ntpdate

# yum install -y ntpdate

)

Chỉnh ngày giờ cho hệ thống Centos

# date -s “2015-06-25 4:2:30”
Trong đó : cú pháp theo thứ tự : date -s “năm-tháng-ngày giờ:phút:giây”
Xem giờ bios:
# hwclock -r
Set giờ system linux qua bios:
# hwclock -w
 Set giờ bios qua system linux:
# hwclock -s
Khởi động dịch vụ đồng bộ giờ
# sh /etc/rc.d/rc.ntpd start

Chúc các bạn thành công.

Theo An ninh mạng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here