Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông trả lời chất vấn về an toàn thông tin mạng

Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Lao động – Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung được chọn trả lời chất vấn trước UB Thường vụ Quốc hội vào phiên họp thứ 9 (tháng 4/2017).

Thông tin từ UB Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở nguồn thông tin phục vụ hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, tổng hợp chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến UB Thường vụ, ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước và dư luận xã hội từ kỳ họp thứ 2 đến nay, Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đây là lần đầu tiên 2 Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Đào Ngọc Dung được chọn đăng đàn trả lời chất vấn trực tiếp của đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Lao động - Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung
Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông trả lời chất vấn về an toàn thông tin mạng

Bộ trưởng Lao động – Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung

Nhóm vấn đề dành cho Bộ trưởng Lao động – Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung là giải pháp để đẩy nhanh việc rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công, đặc biệt là những hồ sơ còn tồn đọng, vướng mắc.

Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề, vấn đề chuyển đổi, quản lý các trung tâm cai nghiện trong cả nước, việc giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên ở vùng nông thôn, bộ đội, công an xuất ngũ.

Tham gia phiên chất vấn này còn có Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Nhóm vấn đề dành cho Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Trương Minh Tuấn là công tác quản lý an toàn thông tin mạng; việc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các thông tin điện tử gây hoang mang trong dư luận, gây thiệt hại về kinh tế, tổn hại danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức khác. Việc kiểm duyệt chương trình, nội dung quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phiên chất vấn này sẽ có sự tham gia giải trình thêm của Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Văn hóa, thể thao và du lịch.

Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn sẽ lần đầu đăng đàn trả lời chất vấn trong khoá này Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông trả lời chất vấn về an toàn thông tin mạng
Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Trương Minh Tuấn sẽ lần đầu đăng đàn trả lời chất vấn trong khoá này

Thời gian dành cho chất vấn được ấn định vào ngày 18/4/2017 tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Kế hoạch do UB Thường vụ Quốc hội đưa ra nêu rõ, việc chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được tiến hành theo nhóm vấn đề. Người trả lời chất vấn không trình bày báo cáo trước khi trả lời chất vấn. Thời gian chất vấn dành cho mỗi nhóm vấn đề là 1/2 ngày.

Phiên chất vấn được tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp; đồng thời, kết nối truyền hình trực tuyến với 63 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc và kết thúc toàn bộ phiên chất vấn. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề 1 còn Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề 2.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here