Truy cập từ xa bằng SSH – Bảo mật và an toàn

441

Như bạn đã biết, Telnet cho phép cấu hình thiết bị từ xa với thao tác đơn giản, dễ dàng sử dụng. Tuy nhiên, nhược điểm của Telnet là dữ liệu được trao đổi giữa client và server được để ở dạng clear text, dẫn đến các thông tin trao đổi qua Telnet rất dễ bị đọc trộm.

Một giải pháp truy nhập từ xa có tính bảo mật cao thường được dùng để thay thế Telnet là sử dụng giao thức SSH. SSh cung cấp một phương thức truy nhập từ xa để cấu hình thiết bị tương tự như Telnet nhưng thực hiện mã hóa toàn bộ dữ liệu trao đổi giữa SSH client và Server.

Kết quả hình ảnh cho SSH Truy cập từ xa bằng SSH –  Bảo mật và an toàn

Xem thêm :  Tự Học CCNA Lab 2 Cấu hình CDP, Telnet

SSH là một ứng dụng chạy trên nền TCP ,với port 22.SSH có hai version 1 và 2 không tương thích với nhau. Version 2 được khuyến nghị sử dụng vì version này an toàn hơn version 1.

Trong SSH , phương thức xác thực “login local” khi được cấu hình trên các line VTY sẽ cho phép router sử dụng cơ sở dữ liệu nội bộ trên router để xác thực thay cho password đơn giản trên line. Khi user SSh vào router, user sẽ phải nhập thông tin tài khoải gồm username và password thay vì chỉ nhập một password đơn giản như với xác thực password.

Kết quả hình ảnh cho SSH bằng putty Truy cập từ xa bằng SSH –  Bảo mật và an toàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here