Tự học MCSA 2012: Disk Management (End)

46

Tiếp tục với Seri “Tự học MCSA 2012” mình xin trình bày bài cuối của Disk Management

Chuẩn bị :

Máy ảo + 4 ổ đĩa ảo (đã được attach vào máy ảo)

Ở phần 2, mình đã trình bày chi tiết về Raid, bài này chúng ta sẽ cùng nhau cấu hình Raid mềm dựa vào diskmgmt.msc của Windows.

+ CẤU HÌNH RAID

Vào Diskmgmt.msc

Chuyển 4 ổ cứng thành Dynamic Disk

Tạo Raid 1 như sau:

Chọn vào Disk 1 -> New Mirrored Volume

Tự học MCSA 2012: Disk Management (End) Tự học MCSA 2012: Disk Management (End)

Next

Tự học MCSA 2012: Disk Management (End) Tự học MCSA 2012: Disk Management (End)

Add thêm Disk 2 (vì Mirror tối đa 2 ổ cứng), chỉ định dung lượng thành phần là 500MB

Tự học MCSA 2012: Disk Management (End) Tự học MCSA 2012: Disk Management (End)

Next

Tự học MCSA 2012: Disk Management (End) Tự học MCSA 2012: Disk Management (End)

Tự học MCSA 2012: Disk Management (End) Tự học MCSA 2012: Disk Management (End)

Finish

Tự học MCSA 2012: Disk Management (End) Tự học MCSA 2012: Disk Management (End)

Xuất hiện thông báo : không thể cài đặt HDH lên Dynamic Disk

Tự học MCSA 2012: Disk Management (End) Tự học MCSA 2012: Disk Management (End)

Xuất hiện Raid 1 (màu đỏ)

Tự học MCSA 2012: Disk Management (End) Tự học MCSA 2012: Disk Management (End)

Và đây là phân vùng Raid 1 (500MB)

Tự học MCSA 2012: Disk Management (End) Tự học MCSA 2012: Disk Management (End)

+ Raid 5 các bạn làm tương tự (cần 3 ổ cứng)

+ TEST khả năng failover của RAID

Tạo file chứa nội dung (hoang.txt) trên E:

Phải chuột Offline DIsk 2, thì Disk 1 sẽ báo lỗi Failed Redundancy

Tự học MCSA 2012: Disk Management (End) Tự học MCSA 2012: Disk Management (End)

Mở hoang.txt vẫn đọc được dữ liệu.

làm tương tự với Raid 5

+ Cách sửa lỗi Failed Redundancy

Đối với Raid 1

Bước 1: Remove Mirror. Ta remove disk nào bị lỗi, trong trường hợp này ta remove disk 2

Tự học MCSA 2012: Disk Management (End) Tự học MCSA 2012: Disk Management (End)

Tự học MCSA 2012: Disk Management (End) Tự học MCSA 2012: Disk Management (End)

Sau khi remove disk 2, lúc này ổ E trên Disk 1 sẽ tự động chuyển thành simple volume

Tự học MCSA 2012: Disk Management (End) Tự học MCSA 2012: Disk Management (End)

Bước 2: Add Mirror

Tự học MCSA 2012: Disk Management (End) Tự học MCSA 2012: Disk Management (End)

Chọn Disk 3

Tự học MCSA 2012: Disk Management (End) Tự học MCSA 2012: Disk Management (End)

Lúc này trên Disk 3 có Raid 1 (E:)

Tự học MCSA 2012: Disk Management (End) Tự học MCSA 2012: Disk Management (End)

Bước 4: Remove Missing Disk (là phân vùng E (500MB)  bị lỗi

Tự học MCSA 2012: Disk Management (End) Tự học MCSA 2012: Disk Management (End)

Đối với Raid 5 khi bi failed Redundancy

Chỉ cần chọn Repair là xong

Cách làm:

Giả sử ta có Raid 5 (gồm Disk 1, DIsk 2, DIsk 3)

Ofliine DIsk 3

Tự học MCSA 2012: Disk Management (End) Tự học MCSA 2012: Disk Management (End)

Sau đó phải chuột -> Chọn phân vùng Raid 5 trên Disk 1 -> Repair Volume

Chọn Disk 4

Tự học MCSA 2012: Disk Management (End) Tự học MCSA 2012: Disk Management (End)

Diễn ra quá trình Resynching (dùng thuật toán Xor như đã trình bày). Ổ cứng dung lượng càng nhiều thì càng mất nhiều thời gian.

Tự học MCSA 2012: Disk Management (End) Tự học MCSA 2012: Disk Management (End)

Như vậy ta đã sửa lỗi xong.

Mình xin kết thúc bài Disk Management ở đây. Cảm ơn các bạn theo dõi.

Theo An ninh mạng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here