Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 1

29

Hehe cũng lâu rồi chưa update bài mới, hôm nay tiếp tục seri “tự học MCSA 2012”, mình sẽ viết các bài mới liên quan đến vấn đề Network Infrastructure. Mở đầu là bài Routing

Mình sẽ ôm lại mục đích của việc chia subnet.

Việc chia subnet là để phục vụ cho 2 mục đích chính:

+ Tiết kiệm địa chỉ IP.

+ Giảm thiểu tín hiệu broadcast.

Nguyên lý: mượn số bit ở HostID làm NetID

Thì như các bạn đã biết, các máy tính chỉ thấy nhau khi chung 1 mạng (NetID). Vì vậy hệ thống cần có 1 hay nhiều router làm chức năng định tuyến để giúp các máy tính có thể liên lạc với nhau.

Router gồm 2 loạirouter cứng (cisco, juniper, hp .v.v.) và router mềm (các máy tính cài phần mềm để làm chức năng định tuyến)

Các thành phần cơ bản của 1 router:

+ Routing interface (có thể hiểu đơn giản là card mạng):Là nơi giao tiếp giữa router với các phân đoạn mạng.

Routing table: bảng định tuyến, là nơi lưu trữ các đường đi đến các lớp mạng mà router dùng để định tuyến các gói tin.

Routing protocol: Các giao thức để định tuyến, gồm 2 loại

1/ static route: cấu hình bảng định tuyến bằng tay cho router

2/ dynamic route: router tự động tìm đường rồi bổ sung vào bảng định tuyến. Các giao thức thường dùng: EIGRP (cisco), OSPF,  RIP

Windows Server hỗ trợ 2 giao thức: OSPF và Ripv2.

 

Lưu ý: Không phải router mới có routing table mà máy PC cũng có routing table. Hai máy tính cùng NetID muốn ping thấy nhau cũng cần có routing table. Khi ping thì máy PC sẽ mở routing table của chính nó ra để xem xét đi hướng nào.

Để xem routing table trên máy tính (cả windows, linux) ta dùng

netstat -rn

Riêng trên windows, ta có thể dùng lệnh route print

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 1 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 1

 

Có 5 cột:

1/ Network Destination: Chứa thông tin các NetID mà máy tính có thể biết.

Có 2 dạng NetID hoặc IP của 1 máy tính cụ thể.

NetID: 0.0.0.0: là super net, chứa tất cả NetID. Dòng này chỉ có khi ta khai báo default gateway trên PC.

2/ Netmask: subnet mask của Network Destination.

3/ Interface: Nơi xuất phát của gói tin.

VD: để đi đến 192.168.1.55 thì phải xuất phát từ cổng có IP là 192.168.1.102

4/ Gateway: Nơi chuyển tiếp gói tin (là địa chỉ IP của con router)

5/ Metric: Nếu có nhiều route đến cùng 1 đích thì route nào có metric thấp hơn sẽ được ưu tiên.

Ghi chú: Router tự nhận biết các phân đoạn mạng kết nối trực tiếp đến nó.

 

Vậy là xong phần cơ bản rồi, giờ chúng ta bắt đầu cấu hình với mô hình sau:

Sẽ có 2 mô hình cho bài học này.

Mô hình 1 (đơn giản)

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 1 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 1

Mô hình  2: Chúng ta sẽ làm Lab theo mô hình này

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 1 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 1

Chuẩn bị theo mô hình

– Router 1 và Router 2 sử dụng windows server 2012R2. 

– Add 2 card mạng cho mỗi Router.

VD: Router 1: Nic 1 + Nic 2. Router 2: Nic 2 + Nic 3.

– Server 1: trỏ gateway về 192.168.1.1

– Server 2: trỏ gateway về 192.168.3.1

 

Tính năng để giúp Windows server biến thành Router là  Routing.

 

Để cài đặt tính năng này ta làm như sau:

Cửa sổ Server Manager -> Manager -> Add Roles and Features

Ta bấm Next mặc định đến

Server Roles: Check Remote Access (Nếu xuất hiện bảng thông báo add thêm các thành phần bổ sung thì ta nhấn add)

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 1 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 1

Ta Next mặc định cho đến : Role Services, check vào Routing

Sau đó Next hết rồi Finish.

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 1 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 1

Quá trình cài đặt đang diễn ra

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 1 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 1

Sau khi cài xong, máy tính đã biến thành router mềm.

Tương tự ta làm cho con còn lại.

Mình xin kết thúc phần 1 tại đây.

Theo An ninh mạng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here