Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State

47

Tiếp tục với Seri ” Tự học MCSA 2012” mình xin giới thiệu bài Restore Data.

Chuẩn bị:

Lấy kết quả từ 2 phần trước.

Khi hệ thống bị sự cố, nếu chúng ta có chiến lược backup phù hợp thì việc khôi phục dữ liệu rất dễ dàng. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn restore data bằng Windows Server Backup

Mở Windows Server Backup (wbadmin.msc)

Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State

Chọn Recover

Chọn nơi lưu trữ file Backup, do mình lưu ở ổ cứng trong server nên chọn This server.

Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State

Select Backup Date: Chọn thời điểm để restore

Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State

Recovery Type: Muốn restore từng file hay folders thì chọn option đầu tiên. Nếu muốn restore cả ổ C thì chọn Volumes (dĩ nhiên để restore cả volume thì bạn phải backup nó trước).

Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State

Chọn file, folder cần restore. Bạn có thể chọn 1 hay nhiều file để restore ( đây là 1 trong những điểm hay của windows server backup)

Ở trường hợp này mình chọn Restore cả folder Data.

Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State

Recovery Options: các tùy chọn khôi phục file.

Recovery destination: bạn có thể chọn nơi khôi phục  file gốc (không nhất thiết là phải ở vị trí lúc backup)

Có 3 option:

Create copies….: tạo ra 1 bản copy – tức là không chép đè lên file cũ (lúc này ta có 2 version: 1 version lúc chưa restore và 1 version backup)

Overwrite: khôi phục đè, lúc này chỉ còn lại 1 bản (lúc backup)

Do not Recover…: Tại nơi restore (recovery destination), nếu tồn tại file, folder trùng tên với các file, folder của bản backup thì sẽ giữ nguyên,

không restore nữa. Chỉ restore những file, folder không có trong recovery destination

Nên chọn Option 1, nó giúp ta so sánh, chọn lựa (theo mình thì đây là điểm cải tiến hay của Windows Server Backup).

Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State

Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State

Quá trình khôi phục bắt đầu

Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State

Do mình chọn Option 1 nên hệ thống sẽ tạo 1 bản copy ( 2 thời điểm giúp ta dễ dàng chọn lựa)

Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State

Cách khôi phục system state trên Domain Controller

Ta backup System State như hình

Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State

Đối với Domain Controller, khi restore system state phải vào Directory Services Repair Mode (Mode này sẽ stop AD service, giúp ta có thể khôi phục system state)

Và phải đăng nhập bằng quyền của built-in Administrator với password là pass lúc ta nâng cấp DC.

Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup: Restore Data, System State

Nếu lỡ xóa các đối tượng trong AD thì ngoài việc restore system state thì ta có thể sử dụng các cách sau

+ Sử dụng Active Directory Recycle Bin.

+ Dùng tool ADrestore.

Bài viết hướng dẫn 2 cách trên mình sẽ viết sau.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi

Theo An ninh mạng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here