Virtual Local Area Network ( VLAN) là gì ?

Virtual Local Area Network

1.SỰ RA ĐỜI CỦA VLAN

Trong môi trường mạng LAN ( Local Area Network ) thì việc sử dụng nhiều các switch và hub sẽ gây ra nhiều chi phí tốt kém , và trên các switch không hỗ trợ VLAN và sẽ đẩy các broadcast ra tất cả các cổng, ngoại trừ cổng mà nó nhận frame. Kết quả là, tất cả các interface trên loại switch này là cùng broadcast domain. Từ đó sẽ dẫn ra việc bão broadcast domain sẽ khiến mạng sẽ rất là chậm. Ngoài ra ,thực tế số lượng máy tính trong một LAN thường không nhiều, ngoài ra nhiều máy tính cùng một địa điểm (cùng phòng) có thể thuộc nhiều LAN khác nhau vì vậy càng tốn nhiều bộ hub,switch khác nhau. Do đó vừa tốn tài nguyên số lượng hub ,switch và lãng phí số lượng port.Với nhu cầu tiết kiệm tài nguyên, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng nhiều LAN trong cùng một địa điểm, giải pháp đưa ra là nhóm các máy tính thuộc các LAN khác nhau vào cùng một bộ tập trung switch. Giải pháp này gọi là mạng LAN ảo hay VLAN.

2.VLAN là gì ?

VLAN là một mạng LAN ảo .Bạn có thể hiểu một cách dễ hơn là  VLAN dùng để chia một con switch thành nhiều con switch nhỏ hơn và hoàn toàn độc lập với nhau . Đối với network : VLAN = Broadcast domain= Logical Network , còn với switch : VLAN = Logical switch .Một switch có thể tạo ra nhiều VLAN , khi switch  có một broadcast được gửi bởi một thiết bị nằm trong một VLAN sẽ được chuyển đến những thiết bị khác trong cùng VLAN, tuy nhiên broadcast sẽ không được forward đến các thiết bị trong VLAN khác. Có 2 phương thức để tạo lập VLAN là VLAN tĩnh (Static VLAN) và VLAN động (Dynamic VLAN).

3.Ưu điểm của VLAN :

  •  Tiết kiệm băng thông của mạng: Do VLAN có thể chia nhỏ LAN thành các đoạn khác nhau .
  • Khi gữi 1 gói tin , nó sẽ chỉ gữi  trong một VLAN duy nhất, không truyền ở các VLAN khác nên giảm được lưu lượng, tiết kiệm được băng thông đường truyền, không làm giảm tốc độ đường truyền.
  • Tăng khả năng bảo mật: Các VLAN khác nhau không truy cập được vào nhau (trừ khi có khai báo định tuyến). Nếu có sự cố  của một VLAN cũng không là ảnh hưởng tới VLAN khác.
  • Dễ dàng thêm hay bớt các máy tính vào VLAN: Trên một switch nhiều cổng, có thể cấu hình VLAN khác nhau cho từng cổng, do đó dễ dàng kết nối thêm các máy tính với các VLAN.Mạng có tính linh động cao.

Từ khóa tìm kiếm: 

  • VLAN
  • Mạng
  • Kiến thức mạng
  • Lý thuyết mạng
  • VLAN là gì
  • Tự học mạng

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here