IPv4 là gì?

IPv4 (Internet Protocol version 4) là phiên bản thứ tư trong quá trình phát triển của các giao thức Internet. IP - Internet Protocol, là...

Cấu hình Traffic Sharper Trên pfSense

Kiểm soát lưu lượng băng thông luôn là việc làm cần thiết và quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất mạng của...

Cấu Hình Cài Đặt Captive Portal pfSense

Captive Portal là một trang Web trung gian, dùng để bảo vệ hệ thống mạng. Khi người dùng muốn tham gia vào hệ thống...

Giải pháp mạng

Cấu hình dynamic vlan – part3 cấu hình 802.1x wire trên...

Trong phần nầy mình sẽ đi sâu về cấu hình trên switch. Hôm trước có 1 bạn hỏi tôi bạn í có 1 mô hình...
- Advertisement -
An ninh mạng – Kênh thông tin về an toàn và bảo mật mạng Việt Nam

Bài viết nên xem

Phần mềm

Nền tảng Bảo mật mạng máy tính (1)

1. Vấn đề đặt ra với yêu cầu bảo mật thông tin trên mạng máy tính Chúng ta xem xét vấn đề này thông qua một...