Sử dụng SQLmap cho tấn công SQL Injection

SQL map là một công cụ hữu ích cho begginer tham gia thử tấn công các web .Sau đây mình xin chia sẽ cách...

Cài Đặt Chamilo Quản Lý Hệ Thống Học Tập Online

Chamilo là phần mềm được sử dụng để trainning online hoặc học về quản lý hệ thống. Chamilo hoàn toàn miễn phí, đi cùng...

Cài Đặt Gitolite Trên Hệ Điều Hành CentOS 7

Gitolite là chương trình mã nguồn mở miễn phí, được sử dụng để setup git hosting trên một server trung tâm, với nhiều tính...

Giải pháp mạng

Tự học MCSA 2012: Windows Server Backup (Phần 1)

Ở phần 1, bài viết sẽ tập trung nói về nguyên lý chung. Yêu cầu: Đọc kĩ bài Disk Management (Phần 1). Mục đích chính của backup: + Nếu...
- Advertisement -
An ninh mạng – Kênh thông tin về an toàn và bảo mật mạng Việt Nam

Bài viết nên xem

Phần mềm

Tư học LPI 1, 2: Bài 5 Quản lý người dùng...

Bạn là administrator tất cả các máy tính nếu trên đó bạn là superuser – root. Có thể là một máy tính cá nhân...